BIOLOJİ-BİLİM - YILLIK PLAN VE ZÜMRE TOPLANTILARI
   
UZMAN BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ SELAHATTİN ARAS TARAFINDAN HAZIRLANAN BİYOLOJİ ALEMİNE HOŞGELDİNİZ
  HAKKIMDA
  ANA SAYFA
  BİYOLOJİ.9.(YENİ SİSTEM)
  BİYOLOJİ-10
  BİYOLOJİ.11.(YENİ SİSTEM)
  BİYOLOJİ-12
  DERS ANLATIM VİDEOLARI
  yazılı soru-cevapları
  ONLİNE BİYOLOJİ TEST
  BİYOLOJİ SÖZLÜĞÜ
  ÖSS BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR
  SİGARA VE ZARARLARI
  DÜNYA AIDS GÜNÜ
  İLETİŞİM
  YILLIK PLAN VE ZÜMRE TOPLANTILARI


2011-2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TARSUS ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ BİYOLOJİ VE SAĞLIK BİLGİSİ İLE TRAFİK VE İLK YARDIM DERSLERİ II. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ  TOPLANTI  TUTANAĞIDIR

 

Toplantı Tarihi         :  21.02.2012

Toplantı no       : 2.

Toplan Yeri      : Öğretmenler odası

Toplantı saati   : 1200

    GÜNDEM :

1.Açılış ve Yoklama

2.2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem zümrelerinde alınan kararların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi.

3.Atatürk ilke ve inkılâplarının düzenli işlenip işlenmediğinin kontrolü ve görüşülmesi (Tebliğler Dergisi 2488)

4.I. Dönem başarılarının görüşülmesi ve değerlendirilmesi,

5.Başarıyı arttırıcı tedbirlerin belirlenmesi ve karar alınması.

6.Derslerin genel ve özel amaçlarının gözden geçirilmesi,

7.Ölçme ve Değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilerek varsa aksaklıklar için tedbir alınması,

8.Ödev ve Projelerle ilgili çalışmaların gözden geçirilmesi

9.Ortak sınavlarda konu birliğinin sağlanması

10.Diğer branşlarla işbirliğinin değerlendirilmesi

11.Yıllık   ve ders  planlarının uygulanılması durumlarının görüşülmesi,

12.Ders işleyiş, teknik ve yöntemlerin gözden geçirilmesi,

13.320 nolu dersliğin düzenlenmesi.

14.Dilek ve Temenniler

 

ALİ KARAKUŞ     SELAHATTİN  ARAS       ZEKERİYE    KAYHAN    

 

                      HÜLYA    YAŞAR             

 

 

 

                  ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1.21-02-2012 tarihinde saat 12.00 de Biyoloji zümre başkanı Ali KARAKUŞ başkanlığında, ders öğretmeni    Zekeriya KAYHAN ,  Hülya YAŞAR, Selehattin ARAS ,  ve M.Kemal AKDENİZ ’nin katılımı ile Biyoloji 2. zümre toplantısına başlandı.

2. Bir  önceki zümre toplantı kararlan okunup değerlendirilmesi,

  Birinci  zümre öğretmenler kurulu tutanağında alınan kararlar M.Kemal AKDENİZ tarafından okundu. Zekeriya KAYHAN ; 1. toplantıda alınan kararların uygulanmasında herhangi bir problemin yaşanmadığını belirtti. Okulun var olan fiziki durumu içerisinde iyi bir dönem geçirildiğini söyledi.   Alınan karaların genelde uygulandığı görüldü.

3. 2011 -2012 öğretim yılı uygulanmak üzere hazırlanan yıllık planlarda gösterilen tarih ve zamanlarda Atatürk İlke ve İnkılâpları konularının işlendiğini ders öğretmeni Selehattin ARAS belirtti.

4. I. Dönemin değerlendirilmesine geçildi.

     Biyoloji zümre başkanı Ali KARAKUŞ, başarı oranlarının özellikle 9-M ve 9-O

9-A sınıfında ciddi manada Biyoloji  dersinde problem olduğunu söyledi. 2.dönem bu başarı ortalamalarının daha yüksek olması için azami gayret ve çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti. Diğer sınıflarda başarıların iyi olduğu  ama çok daha iyi neticelerin alınması için gayretlerin devam edeceğini  belirtti.

Hülya YAŞAR, 9. sınıflarda başarıyı düşüren en önemli etkeninin öğrencilerin ilköğretimdeki alışkanlıklarını bırakamadıklarından olduğunu, Biyoloji  dersinin zor bir ders olduğu izlenimine sahip olduklarını çalışsak ta başaramayacakları düşüncesinde olduklarını söyledi. ; bu sınıflarda okuyan öğrenci profillerinin Zekeriya KAYHAN  ilk öğretimde mesleki eğitime yönlendirilen fakat velisinin ısrarı sonucu normal liseye kayıt yaptırılan öğrencilerden oluştuğunu ve hatta bu sınıflarda iki yıllık öğrencilerin bulunduğunu bu durumun öğrenci başarısını etkilediğini, bu sınıflarda karşılaşılan en büyük problem matematik alt yapısının zayıf olması, işlem yapma kabiliyetlerinin zayıf olması, başarı durumlarını etkilediğini söyledi.

  Hülya YAŞAR genel olarak başarısızlığı etkileyen  en  önemli  faktörün öğrencide  problem çözme  yeteneğinin gelişmemiş  olmasıdır. Ödev  yapma  alışkanlığının  ve  derse  katılma  alışkanlığının yeterli  düzeyde  olmaması  başarısızlıkta  etkin  bir  faktör  olarak  görülmektedir.  Öğrenci ödev ve etkinlik çalışmaları ve deney çalışmaları ile başarısızlığın giderilmesi konusunda önemli mesafe alınacağını belirtmiştir.

5. Başarıyı arttırıcı tedbirlerin belirlenmesi ve karar alınması.

   Zekeriya KAYHAN Sayısal bölümler için ve hatta yeni sisteme göre bütün bölümler içinde Biyoloji dersinin LGS ve LYS  başarısı için önemli bir yer tuttuğunu bundan dolayı bu dersin iyi öğrenilmesi gerektiğini ve başarının artırılması için neler yapabiliriz dedi.

  Biyoloji dersinde başarıyı arttırmak için;

  Öğrencilere Biyoloji  dersinin yapılamayacak bir ders olmadığını göstermek bu konuda Biyoloji dersi iyi olan öğrencilerin nasıl başardıklarını sınıfa anlatmaları sağlanacak,

      “Biyoloji en zor derstir.” Çalışsan da başaramazsın fikrinin kırılması, bunu yapabilmek içinde basit konulardan  öğrencilere proje ödevleri verilmesi kararlaştırıldı,

      Yeni konu anlatılırken, öğrenci ihtiyaçlarına   bağlantı kurulmasına; günlük yaşantıdan örnekler verilmesine

      Konu anlatılırken basit ve günlük kelimelerin kullanılmasına;

      Derslere başlamadan önce dersin konuları ile konu amaçlarının tek tek incelenmesine; konuya ilişkin kaynak alanlarının belirlenmesine; hangi konunun ne kadarının verileceğinin belirlenmesine, konunun özelliğine göre uygun metodun seçilmesine,

      Konunun işlenmesi sırasında öğrencilerin faydalanacakları her çeşit kaynak ve araç ve gereçlerin tespiti ile bunlardan nasıl faydalanılacağının öğrencilere açıklanmasına;

İşlenilecek konunun önce öğrencilere takdim edilmesine, geçmiş konu ile işlenecek konu arasında bağlantı kurulmasına; ders işlenirken zümre toplantısında alınan karalara uyulmasına;

      Öğrencilere adları ile hitap edilmesine, farklı yorum getiren öğrenciye gerektiğinde sözlü notu verilmesine;

      Öğrencilerin aktif olarak öğretime katılmalarının sağlanmasına;

      Konuya başlarken öğrencilere, ne öğrenileceği hakkında genel şema verilip, konu bitirildikten sonra özetleme yapılmasına;

      Yazılı sınavlarda  öğrenciler seviyelerine uygun yapabilecekleri sorular sorulmasına, yeni öğretim metoduna uygun sorular sorulmasına

     Ödev takibinin sıkı bir  şekilde yapılmasına,  problem çözme alışkanlığının kazandırılmasına,  sık sık tarama yapılmasına ve anlaşılmayan konuların tekrar işlenilmesine karar verildi.

       11. ve 12. sınıflarda sayısal bölüm oldukları için ilerleyen zamanlarda girecekleri LGS ve LYS sınavında çok sayıda öğrenci ile yarışacakları bunun içinde bir sorunun bile çok önemli hale geleceği hatta sıralamanın oluşurken  Biyoloji sorularının çok önemli olduğunun öğrencilere kavratılması kararlaştırıldı.

Okulumuzda üniversiteye hazırlanan öğrencilerin durumu için Zümre başkanı Zekeriya KAYHAN şunları söyledi: Müfredatın aksatılmaması şartıyla öğrencilere LGS ve LYS sınavı için gerekli yardımların yapıldığını söyledi, gerek derslerde gerekse teneffüslerde öğrencilere bu konu da gereğinden fazla yardım edildiğini açıkladı. Müfredatın aksatılmaması şartıyla LGS ve LYS konuları üzerinde biraz daha fazla durulduğu ve ayrıca ders dışında da öğrencilere bu konuda yardım edildiği ve aynı şekilde bu dönemde devam edileceğini söyledi.

 

6.  Derslerin genel ve özel amaçlarının gözden geçirilmesi,

    Biyoloji dersinin amaçları Zekeriya KAYHAN  tarafında okundu;

1.  Biyoloji çok yaygın olan uygulamalarım daha iyi anlamalarına imkan sağlayacak temel kavranılan ve kanunları öğretmek,

2.     Biyoloji olayları üzerinde bizzat inceleme, gözlem ve deney yaptırmak suretiyle araştırma yolarını kavramalarına, pozitif ve ilmi bir görüş ve düşünüşe sahip olmalarına imkan ve zemin hazırlamak,

3.     Biyoloji olaylarını derinliğine ve kapsamlı düşünebilmek, onlara nüfuz etmek,

4.     İlerde temel bilim dallarında yapacakları öğrenim için gerekli bilgi, tavır ve maharet kazanmalarını sağlamak,

5.      Öğrenme yollarını öğretmektir.
AÇIKLAMALAR :

1.         Öğrenciler ferdi çalışmalara yönlendirilmeli, konuların daha yakından incelenmesi ve deney sonuçlarına dayanarak ilmi düşünme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı öğretilmelidir.

  2. Bugüne  kadar elde  edilen ilmi  buluşları  yapan kişilerin ne kadar basit  araçlar kullandıkları, imkanlarının çok az oluşu hatırlatılmalı, bunların üstünlüklerinin sadece ilmi uygulama ve düşünme kabiliyeti kazanmış sabırlı, çalışkan, olaylarla yakından ilgilenen kişiler
olduklarını gösteren örnekler vererek, kendilerine, aynı sabır ve metotlu çalışmalarla bir takım
bulgulara varabilecekleri inancı ve cesareti verilmelidir.

3.         Öğrencilere, ilmin değiştirilemeyen kesin gerçeklerden ibaret olmadığı bilginin her zaman yemden gözden geçirilebileceği, yem denemelerden elde edilecek yeni verilerden yeni sonuçlara veya yorumlarla varılabileceği fikri verilmeli ve ilmin ancak ilmi metotlarla eldeki verilerin çeşitli  şekillerde yorumlanması, genelleştirilmesi  ve yayılması  suretiyle gelişeceği görüşü kazandırılmalıdır,

4.         Teknolojik gelişmelere temel teşkil konular takip edilerek uygun görülenlerin panolarda sergilenmesine karar  verildi.

5.         Atatürkçü düşünce sisteminde;  Akılcı  ve Bilimci  Davranışın  önemi,  Akılcılığın Gerçekçilik   ve  Yapıcılıkla   İlişkisi,   Akılcılığın   Sorumlulukla  olan  İlişkisi,   Bilimin   İnsan Hayatındaki Yeri  ve Önemi, Bilim ve Teknolojiyi Uygularken Göz önünde  Bulundurulacak Esaslar, Akılcılığın Temeli Bilim ve Teknoloji, "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir" prensibi yeri geldikçe ve bilhassa deney yapılırken temas edilecek, ayrıca bazı konuların sonlarında yer alan okuma parçaları sınıfta okunup gerekli açıklamalarda bulunulacaktır.

 

7. Ölçme ve Değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilerek varsa aksaklıklar için tedbir alınması,

Ölçme değerlendirme konusunda 1. zümre toplantısında alınan kararların uygulanmasında bir aksaklık yaşanmadığı 2. dönemde de aynı uygulamaların devam ettirilmesine karar verildi.

    Buna göre,  Sınavların:

a) Kısa cevaplı ve çok sorulu olmasına,

b) Soruların metin, şekil ve problem olarak düzenlenmesine, eski tip klasik sorular yerine şekilli, doğru yanlış, kavram haritaları şeklinde yeni öğretim proğramına göre hazırlanmasına,

c)Soruların kitaptan aynen alınmamasına,

d)Soruların işlenen konuyu kapsayacak şekilde, ağırlıklı olarak dağıtılmasına,

e)Soruların bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme seviyelerini ölçecek nitelikte hazırlanmasına,

f)Sınav sorulan için önceden yanıt anahtarı hazırlanmasına ve her soru için ayrıntılı puanlama yapılmasına,

g)Sınav kağıtları değerlendirildikten sonra belirlenen genel hatalar, yapılamayan sorular ve anlaşılmayan konular üzerinde durulmasına,

h)Yazılı sınavların bir ders saatinde yapılmasına,

ı)Sözlü notu vermek için ayrı bir ders saati ayrılmamasına, öğrencinin ders içi etkinliklerine göre sözlü notu verilmesine,

i)Sözlü notları dönemin içinde verilmesine,

j)Sözlü notlarının anında öğrenciye duyurulmasına,

k)Her dönem için bir test sınavı yapılabileceğine karar verildi.

B-Konu ve deneylerle ilgili alıştırma, test çözümleri,test uygulamaları ve proje çalışmalarına önem verilecek ve bunlar değerlendirilecektir.

  Haftalık ders saati 2 olan lise 1, Lise 2 sınıflarında 2 yazılı 2 sözlü, ders saat sayısı 3 olan 11. ve 12. sınıflarda üç yazılı iki sözlü notunun verilmesine,  karar verildi.

Yazılı sınav tarihleri belirlendi. Alınan karara göre;9. Sınıflarda ortak sınav nisan ayının ikinci haftası yapılacak .Diğer derslerde ise yıllık plana göre yapılacak.

 

8. Ödevlerle ilgili çalışmaların gözden geçirilmesi

Zekeriya KAYHAN, 2300, 2348’e ek ve 2428 sayılı Tebliğler Dergilerinden, dönem ödevleri ile ilgili hususlar doğrultusunda ödevler verildiği ve ödevlerle ilgili alınan kararlara titizlikle uyulduğunu ve öğrencilere ödevler konusunda   her türlü yardımın yapıldığını  söyledi.

        Biyoloji zümre başkanı Ali KARAKUŞ, Öğrencilere verilen ödevlerin ödev takip çizelgeleri ile bire bir takip edildiğini, Ödev  kontrolleri sürekli yapılarak yönlendirmeler yapıldığını, hatalar ve eksikler giderilmeye  çalışıldığını söyledi.

       Ali KARAKUŞ özellikle  bilimsel gelişmeleri takip etme adına öğrencilere kısa ödevler de verilebileceğini bu sayede de bilimsel merak uyandırılarak, teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunacağını  belirtti.

 Zekeriya KAYHAN Öğrencilerin yaptıkları ödevlerin el yazısı ile olmasını ve hatta özet olarak yazılmasının öğrenciye daha çok katkı yapacağını söyledi.

      Verilen proje  ve  ödevlerin 1.zümrede alınan karalar  doğrultusunda  belirlenen  tarihte toplanmasına ve ödevlerin el yazısı ile yazılmasına   karar  verildi.           Ödevlerin verilmesi ile ilgili 27.11.1989 tarih ve 2300 sayılı tebliğler dergisinde yayımlanan Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Yönetmeliği ile Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 22. maddesi Ali Karakuş tarafından okundu. Buna göre;

*   Ödevlerin hazırlanmasında yıl boyunca öğrencilerle işbirliği içinde olunmasına karar verildi.

*   Ödevlerin puanlama esaslarının bütün öğrencilerin katılımı ile yapılan toplantıda öğrencilere duyurulmasına karar verildi.

*   Ödev konularının öğrencilere Kasım ayının 2. haftasında ( 09 - 13 Kasım ) verilip araştırmaların en geç Nisan ayının 2. haftasında ( 12  – 22  Nisan ) toplanmasına ve araştırmaların sınıfta öğrencilere sunulmasına  karar verildi.

*   Yönetmelik gereği ödevlerin aşağıdaki esaslara göre değerlendirilmesine karar verildi.

İMLA KURALLARI,  TERTİP VE DÜZEN             ( 10 ) 

ARAŞTIRMA  KAYNAK ZENGİNLİĞİ                ( 10 )                                      

KONUYU AKTARMA VE SONUCA BAĞLAMA        ( 20 )

SUNUM VE KONU HÂKİMİYETİ                     ( 10 )

 

ÖĞRETMENLE İŞBİRLİĞİ                           ( 1 0 )

KAYNAK BELİRTME VE KULLANMA                ( 10  )                           

ZAMANINDA TESLİM                               ( 1 0 )

KONU HÂKİMİYETİ VE DOĞRULUĞU              (  20 )

 

                          TOPLAM                                   100 PUAN

 

9.Ortak sınavlar ;

 Selehattin ARAS; Ortak sınavlarda konu birliğinin sağlanması için ortak sınavlar öncesinde lise I. Canlılarda sınıflarda sınıflandırma konusuna kadar konuların bitirilmesini geri kalan konuların ise ders kesim tarihinden önce bitirilmesi konusunda görüş bildirdi, bu görüş zümre tarafından benimsendi. Diğer Lise III. Ve IV. Sınıflarda ise yıllık planda belirtilen konuların ortak sınav tarihine kadar bitirilmesi benimsendi.

10. Diğer branşlarla işbirliğinin değerlendirilmesi,                        

Hangi konularda kimlerle işbirliği yapılacağı birinci dönem yapılan zümre toplantısında şu şekilde belirlenmişti; Özellikle Matematik öğretmeniyle işbirliği (oran oarantı konularda) içinde olmanın önemi vurgulanmıştı. Söz alan Biyoloji öğretmeni  Hülya YAŞAR;  Kimya öğretmeni ile de işbirliği içinde olunması, Coğrafya öğretmenleri ile çevre konusunda işbirliğine gidilmesinin yararlı olacağını söyledi. Birinci dönem boyunca ilgili konularla bağlantılı olarak Matematik ve Kimya öğretmenleriyle yapılan işbirliğinin yine ikinci dönemde de devam etmesine karar verildi.

11. Yıllık ve ders planlarının uygulanılması durumlarının görüşülmesi,

       Zekeriya KAYHAN , planların uygulanmasında  hiçbir aksama olmadığını konuların müfredat ve yıllık planda  olduğu gibi işlendiğini söyledi, söz alan Selehattin ARAS  yıl sonunda da hiçbir aksaklıkla karşılaşılmadan müfredatın bitirileceğini belirtti. Bu konuda bir aksama olmayacağı M.Kemal AKDENİZ tarafından belirtildi.

12. Ders işleyiş, teknik ve yöntemlerin gözden geçirilmesi,

Zekeriya KAYHAN: Yeni öğretim proğramını uygulayabilmek için laboratuar ortamında derslerin işlenmesinin uygun olacaktır, laboratuarın etkin kullanımı için labatuar kullanım planının yapılması gerekir, dedi.   Derslerde soru-cevap yöntemini sıklıkla uygulayalım. Not tutturarak ve arada sorular sorarak dersin kavratılmasına çalışalım. Dersleri sevdirmek için güncelliği koruyan yöntemlere yer verelim dedi.

    Biyoloji zümre başkanı Ali KARAKUŞ: Derslerde sorulan sorulara mantıklı cevaplar veren öğrencileri sözlü notu ile değerlendirelim. Ayrıca öğrencilerin sınıf içi ve dışı davranışları ile sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma düzeyi durumlarının sözlü notu verilirken değerlendirilmesi uygun olacaktır dedi.

  Konuların işlenişinde uygulanacak yöntemler aşağıda belirtilmiştir;

      A) Konuların işlenirken insan yaşantısıyla ilgili yönler ele alınacak ve topluma yapacağı yararlı-zararlı etkileri üzerinde durulacaktır.

     B)Ünitede yer alan konular dersin özel öğretim metotlarına uygun olarak gözlem inceleme ve deney yolu ile işlenecek ve değerlendirilecektir.

      C)Yapılan gözlem ve deneylerden ana fikre varılacak; böylece Öğrencilere bilimsel düşünme yeteneği kazandırılacaktır. Bunun için konular problemler halinde ele alınacak ve işlenirken aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulacaktır;

                l-Problem belirtme,

                2-Problem etrafında gözlem ve inceleme yoluyla çeşitli bilgiler toplama,

               3-Bu bilgileri problemi çözmeye elverişli şekilde sıralama.

                4-Gerekli deneyler yapma

               5-Deneylerden sonuçlan çıkarma.

               6-Bu sonuçlardan genel bir fikre varma

   D) Dersler işlenirken laboratuardaki görsel ve işitsel araçlardan yararlanılacaktır

E) Deneyler mümkünse öğrencilere yaptırılacak, olanaklar kısıtlı olduğu takdirde öğrenci grup  deneyleri veya öğretmenin yapacağı gösteri deneylerine yer verilecektir. Basit deney ve deney araçları öğrencilere ev ödevi şeklinde yaptırılacaktır.

   F) Derslerin son on dakikası değerlendirilmeye ayrılacaktır

   G) Ders!erin hangi yöntem ve tekniklerle işleneceği yıllık planlarda belirtilmiş olup her ders planda belirtilen yönteme göre işlenecektir.

13.320 nolu sınıfın masaları ergonomik olmadığı ve risk teşkil ettiği için idare ile işbirliği içinde gerekli düzenlemenin alınmasına karar verildi.

Teneffüslerde öğretmen arkadaşların mümkün olduğunca labaratuvarda kalmaları malzemelerin korunması açısından önemli olduğu zümre başkanı Ali KARAKUŞ tarafından söylendi.          

14. Dilek ve Temenniler:

 Toplantının bu bölümünde görüşülecek başka konu olmadığı tespit edildi. Biyoloji dersi zümre başkanı Ali KARAKUŞ iyi bir yıl geçirmemiz dilekleriyle toplantıyı kapattı.

   

 

 

     Selehattin ARAS        Hülya YAŞAR                     Zekeriya KAYHAN

     Biyoloji Öğrtmeni        Biyoloji Öğrtmen                 Biyoloji Öğrtmeni

 

 

 

                                                                    Ali KARAKUŞ

                                                                  BiyolojiÖğrtmeni                                                                                                             Zümre Başkanı                                             

                                                                                                                              

 

                               21.02.2012

                               UYGUNDUR

                          ERHAN BOZKURT

                               MÜDÜR

 

 

TARSUS TEKN
İK ve ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2011 – 2012 ÖĞRETİM YILI
 
BİYOLOJİ ve SAĞLIK BİLGİSİ
 
 
DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
 
 
GÜNDEM
 
 
 
 
 
1.Açılış Yoklama.2zzZümre başkanının seçimi.
 
2.Zümre başkanı seçimi.
 
 
3. Milli Eğitim Temel Kanunu Ve Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarının Okunması.
 
 
4.Anayasanın 42 Maddesi, Ortaöğretimin Amacı(Madde.10),
 
 
   Zümre Öğretmenler Kurulu.(Madde.36 Ve 37) okunması
 
 
5. Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dersin Öğretim Programında Yer Alan Konular, Programda Belirtilen Amaçlar/ Hedefler Açıklamalar Okunarak İncelenmeli
 
 
6.2010–2012 Eğitim Öğretim Yılı Zümre Toplantı Tutanaklarının Okunarak Değerlendirilmesi.
 
 
7. Okulun Kuruluş Amacı, Öğretim Programının ( Özellikli Yeni Değişin Programların ) Detaylı Bir Şekilde İncelenmesi,
 
 8. Atatürk İlke ve İnkılaplarının öğretim esasları ve yıllık planlara yansıtılması.
 
 9. Öğretim Yılı İçerisinde İş Takvimine Göre Kaç Saat Ders Okutulacağının Tespit Edilmesi ve yıllık planların konular dağılımı yapılarak çerçeve plan oluşumu
 10. İlgi ( A ) Tebliğler Dergisinde Yayımlanan “ Eğitim Ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine “ İlişkin Yönergenin Okunması Ve Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Yaparken; Planların Hazırlanması İle İlgili Ağustos 2003 Tarih Ve 2551 ( Değişiklik 2575 ) Sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanan Eğitim Ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge Okunması.
 
11. Ölçme Ve Değerlendirme İle İlgili Olarak İlgi M.E. B. Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Ve Sınav Yönetmeliğin 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Maddelerinin Okunması;
 
12. Öğrenci Merkezli Öğrenmenin Bir Gereği Olarak, Öğrencinin Sınıftaki Rolü Ve Etkinliği Konusunda Uygulanabilir Kararların Alınması;
 
 13. Sözlü Sınav Notunun Verilmesi İle İlgili Olarak, İlgi M.E. B. Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Ve Sınav Yönetmeliğin 21. Maddesi Ve İlgi ( B ) Yönetmelik İle 1981/1 Sayılı Genelgenin Okunup Görüşülmesi Ve Karar Alınması
 
 14. İlgi ( B ) Yönetmelik Gereği; Öğrencilere Verilecek Ödevlerin Konularının Tespiti, Verilme Ve Toplama Zamanları İle Değerlendirme Kıstaslarının Kararlaştırılması ( Konuların Öğretim Programlarına Uygun Olması, Öğrencilerin İhtiyaçları, Yetenekleri, Çevre Ve Okul Şartlarının Göz Önünde Bulundurulması, Ödevlerin/ Projelerin Araştırmaya Özendirici Olması
 
 
15.Okul Öğrencilerinin LYS ve LGS başarılarının değerlendirilerek artırılması için alınacak tedbirler.
 
16. Öğrenci Başarısının Artırılması İçin Değerlendirme Ve Alınacak Kararlar.
 
 
 
 
17.Yıl içinde yapılacak yazılı ve ve ortak sınav sayısının belirlenmesi.
 
 
18.Dilek Ve Temenniler.
 
 
          
 
 
 
 
           TOPLANTI NO            : 1
 
 
        TOPLANTI TARİHİ    : 16.09.2009
 
 
          TOPLANTI YERİ         : Biyoloji Labratuvarı
 
 
          TOPLANTI SAATİ       : 12.00
 
 
 1.Toplantı, Biyoloji öğretmeni Ali Karakuş´un başkanlığında Biyoloji öğretmeni Selahattin Aras,Zekeriye Kayhan Hülya Yaşar, katılımı ile başladı. Hazırlanan Gündem maddeleri tarafından okundu.
 
 
 
2. Zümre Başkanının Bu yıl da Ali Karakuş olması oy birliği ile kabul edildi Ve Kurul Yazmanı Selahattin Aras oy birliği ile seçildi
 
 
 
3.MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU
 
 
Kanun No : 1739 Kabul Tarihi : 14/06/1973
 
 
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/06/1973 Sayısı : 14574 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
Türk Millî Eğitiminin Amaçları
 
 
Genel Amaçlar
 
Madde 2- Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,
(Değişik : 16/06/1983-2842 S.K./1. Md.) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasadaifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı: Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültüreldeğerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeyeçalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik vesosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunlarıdavranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklışekilde gelişmiş birkişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarınasaygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimlikişiler olarak yetiştirmek;
Bu Kanunda geçen “temel eğitim” deyimi 16/06/1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunla getirilen EK 1nci maddeyle “ilköğretim” olarak değiştirilmiştir.
Bu Kanunda birlikte veya ayrı ayrı geçen “ilkokul” ile “ortaokul” ibareleri, 16/08/1997 tarih ve4306 sayılı Kanun ile “ilköğretim okulu” olarak değiştirilmiştir.İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte işgörme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve
toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak;öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek vehızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
 
Özel Amaçlar
 
Madde 3- Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekildedüzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıdasıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri
 
 
Genellik ve Eşitlik
 
Madde 4- Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır.
Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
 
Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları
 
Madde 5- Millî eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türktoplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.
 
Yöneltme
 
Madde 6- Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusundaçeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.
(Değişik: 16/08/1997-4306 S.K/3. Md.) Millî eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi
gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarınınhedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabilir.
Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme vedeğerlendirme metotlarından yararlanılır.
 
Eğitim Hakkı
 
Madde 7- İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.
İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat vekabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.
 
Fırsat ve İmkân Eşitliği
 
Madde 8- Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır.
Maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar
öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli
yardımlar yapılır.
Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.
 
Süreklilik
 
Madde 9- Fertlerin genel ve meslekî eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır.
Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı
olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.
Yukarıda belirtilen Kanunlar SELAHATTİN ARAS tarafından okundu.Önemli görülen maddeler olarak belirtildi.
4.T.C. Anayasası´nın 42. maddesi Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği´nin zümre öğretmenler kurulu ili ilgili 36 maddesi ve okul zümre başkanları kurulu ile ilgili 37. Maddesi, M.E. B. Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği´nin: Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmaları ile ilgili;15. maddesi tarafından okundu
 
 
MADDE 10 – (1)Ortaöğretimin amacı;
Öğrencilere ortaöğretim düzeyinde ortak genel kültür kazandırılmasını,
Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve yükseköğretime hazırlanmasını
sağlamaktır.
Zümre öğretmenler kurulu
MADDE 36 – (1)Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Kurul, ilk toplantısında o eğitim-öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.
(2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Ayrıca zümre başkanının önerisi üzerine okul veya kurum müdürünün gerekli gördüğü diğer zamanlarda da toplanır. Kararlar, oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.
(3) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında;
Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,
Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,
ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,
Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,
Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak iş birliği esaslarının belirlenmesi,
Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,
Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,
ğ) Okul veya kurum ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,
ı) Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresi ile ürün değerlendirme ölçütleri ile puanlarının belirlenmesi,
Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programları ile okul veya kurum ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,
Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi
ve benzeri konular görüşülür.
(4) Okul veya kurum müdürü gerektiğinde aynı sınıf seviyesinde zümre öğretmenleri ile toplantı düzenleyebilir.
Okul zümre başkanları kurulu
MADDE 37 – (1)Okul zümre başkanları kurulu, zümre başkanlarından oluşur. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer. Gerektiğinde okul veya kurum müdürünün çağrısıyla okul-aile birliğinden bir temsilci de gözlemci olarak bu kurula katılabilir.
(2) Kurul, dönem başları ile ders yılı sonunda ve zümre başkanının önerisi üzerine okul veya kurum müdürününgerekli gördüğü diğer zamanlarda toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere ve ilgili kurullara duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.
(3) Okul zümre başkanları kurulunda;
Eğitim ve öğretimin planlanması, zümre ve alanlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılması,
Eğitim ve öğretimde niteliğin yükseltilmesine yönelik görüş ve önerilerin değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması,
Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,
ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla öğretmenlerin alanlarında hizmet içi eğitime alınmalarının kurum müdürlüğüne önerilmesi,
Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması,
Ortak sınavların planlanması, uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi
ve benzeri konular görüşülür.
(4) Millî eğitim müdürleri ihtiyaç duyulması hâlinde okul zümre başkanlarıyla toplantı yapabilir
ALİ KARAKUŞ tarafından okundu
 
 
 
 
 5. 2011-2012 yılı müfredat proğramı
 
Biyoloji dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun
9. sınıfta; 11.10.2007 tarih ve 170 sayılı Kararı,
10. sınıfta; 03.06.2008 tarih ve 137 sayılı Kararı,
11. sınıfta; 26.12.2008 tarih ve 280 sayılı Kararı
12sınıfta;  04.11.2009 tarih ve 195 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanır
 
BİYOLOJİ DERSLERİNİN GENEL AMAÇLARI
 
Tüm bireylerin biyoloji okuryazarı olarak yetişmesi vizyonuna sahip bu programda öğrenciler:Bilimin doğasını anlar.
• Özelde biyolojinin, genelde fen bilimlerinin uğraşı alanlarını öğrenerek bilimin kültüre nasıl katkıda bulunduğuna ilişkin bilgileri geliştirir.
• Biyolojiye ilişkin çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmak ve tüm bunları doğal dünyayı daha iyi anlamak için kullanır.
• Sorumluluk taşıyan bilinçli bir birey olarak bilimsel değerlerin birey, toplum ve çevre açısından önemini fark eder ve bu değerleri özümser.
• Günlük hayatla ilgili sorunların çözümünde biyoloji bilgisini kullanır.
• Karşılaşılan problemlerin çözümünde bilimsel metodu kullanır.
• Biyoloji ile ilgili meslekler için gerekli bilişsel ve duyuşsal temelleri oluşturur.
• Sahip olduğumuz biyolojik zenginliklerin tanınmasına ve korunmasına yönelik gerekli bilinci kazanmış bir birey olarak farklı etkinliklere katılır.
Yukarıda ifade edilen tüm bu genel amaçlara ilaveten bu program biyoloji öğretimi yoluyla, öğretmen rehberliğinde öğrenci merkezli etkinlikleri ön plana çıkaran; bireysel farklılıkları dikkate alan ama sosyal becerileri de göz ardı etmeyen; ürün kadar süreç odaklı bir değerlendirme anlayışını benimsemiş oluşturmacı (yapılandırıcı) öğretmenlerin yetişmesine katkı sağlar.
 
SAĞLIK BİLGİSİ DERSİNİN GENEL AMAÇLARI
 
1. Sağlıkla ilgili kavramları ve terimleri kavrayabilme.
2. Sağlıklı olabilmek, sağlıklı yaşayabilmek için gerekli alışkanlıkları edine-bilme.
3. Sağlıkla ilgili uygulamaları, yöntem ve teknikleri bilebilme.
4. Kişi ve toplum sağlığı için gerekli olan ilke, kural ve genellemeleri kav-rayabilme.
5. Sağlıkla ilgili belirli bilgilerin sunuluş sebeplerini kavrayabilme.
6. Sağlık bilgisi dersinde edindiği bilgileri kendi ifadesine göre sunabilme.
7. Sağlığı ilgilendiren şartları ve bunların birbiri ile ilişkilerini kendi ve top-lum sağlığı açısından yorumlayabilme.
8. Sağlıkla ilgili edindiği bilgilere göre içinde bulunduğu durumu değerlen-direbilme.
9. Sağlık olaylarını gösteren ölçütler ve bu ölçütlere göre toplumların sağlık düzeylerinin karşılaştırılabileceğini kavrayabilme.
10. Sağlıklı olabilmek için öğrendiği bütün bilgileri, içinde bulunduğu şartları en iyi şekilde değerlendirerek uygulayabilme.
11. Kişi ve toplum sağlığına zarar veren alışkanlıklardan kaçınmanın önemini kavrayabilme.
12. Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşları öğrenerek, hizmetlerinden uy-gun şekilde, zamanında ve azami ölçüde yararlanmayı bilebilme.
13. Çeşitli sağlık ölçütlerinden yararlanarak toplumun önemli sağlık sorun-larının farkında olabilme.
14. İlk yardım bilgi ve becerisi kazanarak doğru olarak kullanabilme.
15. Gösterilen bir sağlık uygulamasını aynen yapabilme.
16. Sağlıkla ilgili konularda açık fikirli, kuşkucu, gereğinde uygulama ekibi-nin disiplinli bir üyesi olacak şekilde hoşgörülü olabilme.
17. Toplumdaki sağlık sorunlarının sosyal ve ekonomik sebeplerini ayrıt ede-bilme.
18. Günlük besin maddelerini, dengeli beslenme açısından değerlendirebilme.
19. Kendinin ve çevresinin sağlık şartlarını değerlendirerek en iyi düzeye getirebilmek için çaba gösterebilme.
20. Edindiği bilgilere dayanarak zararlı alışkanlıkların sonuçlarını kişi ve top-lum sağlığı açısından değerlendirebilme.
21. Kişisel sağlık düzeyini etkileyen olumsuz tutum ve davranışların toplum sağlığını da olumsuz etkileyeceğini, sağlıklı toplumları, sağlıklı bireylerin oluşturacağını açıklayabilme.
22. Koruyucu sağlık hizmetlerinin kişi ve toplum sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyabilme.
23. Sağlıkla ilgili zorunlu uygulamaların önemini kavrayabilme.
24. Acil durumlarda başkalarının yardımına koşma, zamanında, uygun şekilde müdahale etme tutumunu geliştirebilme.
25. Sağlıkla ilgili bilimsel gelişmelere ilgi duyabilme.
26. Kişisel sağlık düzeyini koruma ve yükseltme alışkanlığı kazanmaya istek-li olabilme.
27. Kişi ve toplum sağlığını olumsuz etkileyebilecek uygulamalara karşı çıka-rak örnek olma.
28. Sağlıkla ilgili bilimsel inceleme ve araştırmaları geçerli tek düşünce tarzı olarak benimseyebilme, bilimsel esasa dayalı yeniliklere açık olma.
29. Kendi sağlığı ile ilgili yanlış davranışlarını düzeltebilme.
30. Sağlık olayları ile ilgili somut veri ve gerçeklere göre karar verebilme.
31. Sağlıklı yaşamak için tutarlı bir hayat görüşü geliştirebilme.
32. Toplumun sağlık düzeyinin bilim, teknoloji ve ekonomik gelişmelerle de-ğişebileceğinin, sorunların akılcı bir yaklaşım ve kaynakların yerinde kullanılmasıyla çözümlenebileceğinin farkında olabilme.
33. Sağlığın yalnız hastalık ve sakatlık halinin olmayışı değil, bedensel, ruh-sal ve sosyal yönlerden bir iyilik hali olduğu bilincinden hareketle, toplumumuzun bu bilince sahip kişilerden meydana gelmesi için gayret sarfetmesi gerektiğini kavrayabilme.
 6. Bir Önceki Yıla Ait Zümre Kararlarının Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Uygulamaya Yönelik Yeni Kararların Alınması Ve Başarı Durumunun Değerlendirilmesi. Zekeriye Kayhan 2010-2011 eğitim yılı zümre öğretmenler kurullarında alınan kararları okudu ve birlikte değerlendirildi. Buna göre 2010 – 2011 öğretim yılı I. ve II. döneminde, alınan zümre kararlarının büyük bir bölümünün uygulandığı görüldü.
 
           Hülya Yaşar; söz alarak “I. Dönem zümresinde belirtilen Deneysel etkinlikler yerine getirilmesinde okulumuz biyoloji laboratuarının sadece görsel olarak ihtiyaclarda kullanıldığı deney için araç gereç yetersizliği nedeniyle sıkıntı yaşanmıştır. Bazı deneyler sınıfta gösteri deneyi şeklinde yapılmış olup bütün öğrencilerin deneylere katılımı aktif olarak sağlanamamıştır. II. Dönem Mayıs ayından itibaren laboratuar yapımı tamamlanmış ve bu tarihten sonra laboratuar kullanılmaya başlanmıştır. Bu öğretim yılından itibaren dersler laboratuarda işlenecektir. Laboratuar ortamının daha çekici hale gelmesi için duvarlar açık renge boyanmış, koyu renk perdeler takılmış, bilgisayar ve projeksiyon ile laboratuar desteklenmiştir.
 
 
           2011 – 2012 Öğretim yılında öğrenci başarısının artırılması ve biyoloji dersinde uygulama birliğinin sağlanması için zümrede alınan kararların aynen uygulanmasına laboratuarlardan azami düzede faydalanılmasına karar verildi.
 
 
ALINAN KARARLAR
 
1-Laboratuar malzemelerinin okul müdürlüğüne eksikler bildirilerek tamamlanması için ihtiyaç listesi okul idaresine verilecek.
2- Birinci ve İkinci dönem toplantı tutanağında alınan kararları uygulamada herhangi bir aksamanın olmadığını görüldü. Karaların ortak uygulandığı ve bunun başarıyı artırdığı tespit edildi.
3- Sınıf içerisinde başarısız, devamsız ve sorunlu olduğu belirlenen öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmasını sağlamak amacı ile öğrencilerin velileri ile periyodik olarak görüşülmesi ve bu konuda rehberlik servisi okul idaresi ve diğer branş öğretmenleri ile işbirliği çalışmalarına devam edilecek.
4- Öğrencilere bilim kaynağının fen olduğu aşılanmalıdır. Onlara bilimsel gerçeklere kendilerinin yapacağı deneylerle ulaşma olanaklarının verilmesi akılcı düşünme yeteneklerini geliştirmektedir. Bu çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı.
 5.Atatürkçülük konuların Biyoloji dersi yıllık ve ders planlarına yansıtılarak derlerde aşağıdaki konuların 2010-2011 eğitim öğretim yılında olduğu gibi gelecek yıllarda da işlenmesi karalaştırıldı.
29 Ekim haftasında “Cumhuriyet ve Atatürk”
10Kasım haftasında “Atatürk’ün yaşamında Biyoloji kültürünün değeri”
23 Nisan haftasında “Atatürk’ün egemenlik anlayışı”
19 Mayıs haftasında “Atatürk’ün Gençliğe verdiği önem”
6.Öğrencilere performans ödevi verilerek derse katılmaları sağlanacak.      
7.Teknolojiyi kullanmaları için araştırma yapmaları. Slâyt, film yapmaları teşvik edilecek.
 
 7. Okulun Kuruluş Amacı, Öğretim Programının ( Özellikli Yeni Değişin Programların ) Detaylı Bir Şekilde İncelenmesi, Dersin Öğretim Programında Yer Alan Konular, Programda Belirtilen Amaçlar/ Hedefler Açıklamalar Okunarak İncelenmeli Ve Planlamanın Bu Doğrultuda Yapılmasının Görüşülmesi
 
           Bu madde ile ilgili söz alan, Hülya Yaşar “ Bu öğretim yılında. 9. 10 -11-12-sınıfta yeni müfredat konularına göre ders işlenecek. Müfredat konuları, kademeli olarak geçen öğretim yılından itibaren her sınıf bazında değişerek uygulanmaktadır. Bu öğretim yılında 12. Sınıf müfredatı ilk kez uygulanacak.” Dedi.
 
 
 
8. Atatürk İlke ve İnkılaplarının öğretim esasları ve yıllık planlara yansıtılarak Cumhuriyet Bayramı,Atatürk’ü anma ve Ulusal Egemenlik ile Gençlik haftalarının önemi anlatılacak.Çanakkale savaşı ve Atatürk anlatılacak..Atatürkün Akılcılığı anlatılacak.
 
 
 
9. 201-2012 Eğitim öğretim yılında işlenecek konular
 
 
ÜNİTELER VE ÖNERİLEN SÜRELER ÜNİTELER
 
 
KAZANIM SAYISI
 
 
SÜRE
 
 
(DERS SAATİ)*
 
 
ORANI
 
Bitki Biyolojisi
27
39
36.1
Kalıtım, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji
20
45
41.7
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
10
24
22.2
 
Toplam
 
57
108
100
Lise.11
 
 
BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9. SINIF ÜNİTELER VE ÖNERİLEN SÜRELER
 
 
ÜNİTELER KAZANIM SAYISI SÜRE (DERS SAATİ)* ORANI
 
Hücre, Organizma ve Metabolizma                                     8         28          38,9
Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik            16        28         38,9
Bilinçli Birey – Yaşanabilir Çevre                                     7          16         22,2
Toplam                                                                                31        72        100
Lise.9
 
 
ÜNİTELER VE ÖNERİLEN SÜRELER ÜNİTELER
 
 
KAZANIM SAYISI
 
 
SÜRE
 
 
(DERS SAATİ)*
 
 
ORANI
 
Canlılarda Enerji Dönüşümü
14
30
41.7
Hücre Bölünmesi ve Üreme
12
20
27.8
Ekosistem Ekolojisi
8
22
30.5
 
Toplam
 
34
72
100
 
Lise.10
 
 
ÜNİTELER VE ÖNERİLEN SÜRELER ÜNİTELER
 
 
KAZANIM SAYISI
 
 
SÜRE
 
 
(DERS SAATİ)*
 
 
ORANI
 
Hayvan Biyolojisi ve İnsan
47
69
64.0
Hayatın Başlangıcı ve Evrim
5
21
19.4
Çevrenin Korunması ve Rehabilitasyonu
8
18
16.6
 
Toplam
 
60
108
100
 
Lise.12
10.Zekeriye Kayhan; “ Eğitim Ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine “ İlişkin Yönergenin Okunması Ve Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Yaparken; Planların Hazırlanması İle İlgili Ağustos 2003 Tarih Ve 2551 ( Değişiklik 2575 ) Sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanan Eğitim Ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge Okudu. Bu esaslara bağlı kalınarak ders saati ve konular müfredata uygun alındı Yıllık çalışma takvimine uyularak dağılım yapıldı.
 
11. Ölçme Ve Değerlendirme İle İlgili Olarak İlgi M.E. B. Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Ve Sınav Yönetmeliğin 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Maddeleri Selahattin Aras tarafından okundu.          
 
a. Her Dönemde Yapılacak Sınavların Sayısı, Niteliği ve Şeklinin Tespit Edilmesi,
 
Her bir dönem için 9. Sınıf ve 10. Sınıf Biyoloji dersinde 2 (iki) yazılı sınav, 11. Sınıf ve 12. Sınıf Biyoloji dersinde 3(Üç) yazılı sınav yapılmasına karar verildi.
 
 
Sınav şekli ve niteliğinin,
 
 
Her dönem için; 9. Sınıf ta 1. Sınavların “ Boşluk Doldurma, Doğru/Yanlış, Çoktan Seçmeli ve Açıklamalı Sorulu “karma sınav olmasına karar verildi.
 
 
Her dönem için; 10. Sınıfta 1. Sınavların, 11. Sınıf ve 12. Sınıfta 1. ve 2. Sınavların “ Kısa Cevaplı Soru ve Çoktan Seçmeli Sorulu “ karma sınav olmasına karar verildi.
 
 
Bütün sınıf ve şubelerde her dönem son sınavların çoktan seçmeli test olmasına karar verildi.
 
 
Ortak sınavlarda karma sınav ( Çoktan Seçmeli Sorulu, D / Y Sorulu, Boşluk Doldurma Sorulu ve Kısa Cevaplı Sorulu ) yapılmasına karar
 
 
Sınav sonucuna göre anlaşılamayan konuların özet halinde tekrar işlenmesine karar verildi.
 
 
 b. Sınav Soru Adetinin, Süresinin ve Tarihlerinin Tespit Edilmesi,
 
        Bu madde ile ilgili söz alan Zekeriye Kayhan , “ Son sınıf öğrencileri mayıs ayı içerisinde ya mazeret ya da sağlık izinlerini kullanma yoluna gidiyor ya da son sınıf düzeyindeki öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından izin veriliyor. Bu nedenle 12. Sınıfların II. Dönem sınavlarının bu nedenle erkene alınması olabilecek sıkıntıları önleyecektir.” Dedi.
 
 
           12. Sınıfta, olabilecek izinler karşısında sıkıntı yaşanmaması için II. Dönem sınavlarının 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ndan önce bitecek şekilde planlanmasına ve buna göre planda yer gösterilmesine karar verildi.
 
 
           Bu madde ile ilgili;
 
 
9 sınıfta çoktan seçmeli soruların 25 sorulu ve karma sınavların ise 30 sorulu olmasına karar verildi.
 
 
Sınıf, 11. Sınıf ve 12. Sınıfta çoktan seçmeli soruların 25 sorudan oluşmasına ve karma sınavların 20 sorudan oluşmasına karar verildi.
 
 
Ortak sınavlarda 30 soru sorulmasına karar verildi.
 
 
Sınavların, bütün sınavlarda 45 dakika olmasına karar verildi.
 
 
        c. Sınavla İlgili Soru Havuzu ve Arşiv Oluşturulmasına Yönelik Esasların Belirlenmesi ( S. G. S. Y:
 
         M.E. B. Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğin 15. Maddesi ( f ) bendinde yazılı ders yılı içinde yapılacak sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esasların belirlenmesi kapsamında öğretim yılı içinde yapılan sınavlarda sorulan soruların bir örneğinin dosyalara konularak Biyoloji Dersi soru havuzu oluşturulmasına karar verildi.
 
 
           d. Sınav Sorularının Kaçının Bilgi, Kavrama, Uygulama, Analiz, Sentez Düzeyinde Olacağının Tespit Edilmesi,
 
           Sınavların içeriğinin aşağıdaki gibi olmasına karar verildi.
 
 
% 30 Bilgi
 
 
% 20 Kavrama
 
 
% 20 Analiz
 
 
% 20 Sentez
 
 
% 10 Uygulama
 
 
           e. Ortak Sınavların Planlanması, Uygulanması Ve Değerlendirilmesi Hususlarının Karara Bağlanması,
 
           Biyoloji Dersinde şubelere farklı öğretmen girmesi durumunda her dönem II. sınavların ortak sınav olmasına karar verildi.
 
           Ortak sınavlarda; soruların sınıflar arası öğretmene dayalı yöntem farklılığının en aza indirilmesi ve öğrenciler arasında birlikteliğin sağlanması açısından 30 sorudan oluşan karma sınav ( Çoktan Seçmeli Sorulu, D / Y Sorulu, Boşluk Doldurma Sorulu Ve Kısa Cevaplı Sorulu ) yapılmasına karar verildi.
 
 
           f. Uygulamalı Nitelikteki Derslerin Değerlendirilmesinde Dikkate Alınacak Hususların Tespit Edilmesi; Sınavların Şekil, Sayı Ve Süresi İle Ürün Değerlendirme Kriterleri İle Puanların Belirlenmesi
 
 
 
 
 12. Öğrenci Merkezli Öğrenmenin Bir Gereği Olarak, Öğrencinin Sınıftaki Rolü ve Etkinliği Konusunda Uygulanabilir Kararların Alınması;
 
           Bu konu ile ilgili söz alan Selahattin Aras , “Biyoloji müfredatı değişerek geçtiğimiz öğretim yılından itibaren de kademeli olarak uygulamaya kondu. Bu öğretim yılında 9. ve 10 sınıflarda yeni müfredat konularına göre ders işlenmektedir. Yeni müfredata göre konu işlenirken öğretmen merkezli öğretim yerine tamamen öğrenci merkezli öğretimi benimsenmektedir. Buna göre öğrenme aktif bir süreç, sosyal bir etkinlik ve zihinseldir. Yeni yaklaşımda öğrenci ne kadar merkeze alınırsa o kadar öğrenme gerçekleşmektedir. Öğrenci bilgi kaynağına her zaman ulaşabilir. Bizlerin yapması gereken bu süreçte öğrencilere bilgiye nasıl ulaşacağını vermek dolayısıyla öğrenmeyi öğretmek olmalıdır. Öğrenci bilgiyi ne kadar hazmettiğini görür ve anlarsa derse de o kadar ilgili ve motive olacaktır. Bu da Biyoloji dersinin zevkli geçmesini sağlayacaktır. “ Dedi.
 
 
           Öğrenmenin daha iyi gerçekleşmesi ve yeni müfredatın işlenmesine yönelik aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
Dersler öğrenci merkezli işlenecektir.
 
Konu işlenmesi sırasında basitten karmaşığa, yakından uzağa şeklinde işlenecektir.
 
Öğrencilerin bilgi alışverişi yapmaları ve konuların işlenişinde işbirliği yapmaları için öğrenci grupları oluşturulacaktır.
 
Ünite başlarında kavram haritaları ile öğrenciler derse motive edilecektir.
 
Konuların işlenmesinde etkinliklere ağırlık verilecektir.
 
Ünite başlarında öğrencileri hazırlamak için araştırma ödevleri verilecektir.
 
Ünite başlarında proje ödevleri ile öğrencilerin bilgiye ulaşma yolları verilecektir.
 
Ünite başlarında hangi konuların işleneceği ve öğrencilerin ne kadar bildiklerinin anlaşılması için Öğrenmenin farkına varma konulu etkinlik düzenlenecektir.
 
Etkinliklerde bütün öğrencilerin katılımı sağlanacaktır.
 
Ünite sonlarında Yapılandırılmış Grid yöntemi ile etkinlik düzenlenecektir.
 
Ünite sonlarında karma sorulu ( D / Y, Çoktan seçmeli test, boşluk doldurma ) pekiştirici sınavlar düzenlenecektir.
 
Laboratuar kullanımına ağırlık verilecektir.
 
Öğrencilerin bilgiyi paylaşması açısından küme ödevlerine ağırlık verilecektir.
 
Kümeye ait bütün öğrencilerin araştırmaları ve etkinlikleri küme ürün dosyasında toplanacaktır.
13. Sözlü Sınav Notunun Verilmesi İle İlgili Olarak, İlgi M.E. B. Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Ve Sınav Yönetmeliğin 21. Maddesi Ve İlgi ( B ) Yönetmelik İle 1981/1 Sayılı Genelge Ali Karakuş tarafından Okundu. Görüşülmemeler sonunda alınan Karararlar
 
Ø     Her dönem bütün sınıflarda en az bir en fazla 2 ( iki ) sözlü sınav notu verilmesine
 
 
Ø    Sözlü notunun, öğrencinin sınıf içi etkinliğine göre verilmesine,
 
 
Ø    Sözlü notu verilirken, öğrencinin okul içi sosyal faaliyetlerinin de dikkate alınmasına,
 
 
Ø    Öğrencilerin Biyoloji ve çevre alanında yaptığı araştırmaların dikkate alınmasına,
 
 
Ø    Verilen sözlü notunun aynı anda öğrenciye duyurulmasına karar verildi.
 
 
Ø    9. ve 10.-11-12 Sınıfta sözlü notu verilirken yıl içinde yapılan etkinliklerin ve performans ödevlerinin sözlü notuna katılmasına
 
 
           Karar verildi
14. İlgi ( B ) Yönetmelik Gereği; Öğrencilere Verilecek Ödevlerin Konularının Tespiti, Verilme Ve Toplama Zamanları İle Değerlendirme Kıstaslarının Kararlaştırılması ( Konuların Öğretim Programlarına Uygun Olması, Öğrencilerin İhtiyaçları, Yetenekleri, Çevre Ve Okul Şartlarının Göz Önünde Bulundurulması, Ödevlerin/ Projelerin Araştırmaya Özendirici Olması
 
Ödevlerin verilmesi ile ilgili 27.11.1989 tarih ve 2300 sayılı tebliğler dergisinde yayımlanan Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Yönetmeliği ile Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 22. maddesi Ali Karakuş tarafından okundu. Buna göre;
 
 
*    Ödevlerin hazırlanmasında yıl boyunca öğrencilerle işbirliği içinde olunmasına karar verildi.
 
 
*    Ödevlerin puanlama esaslarının bütün öğrencilerin katılımı ile yapılan toplantıda öğrencilere duyurulmasına karar verildi.
 
 
*    Ödev konularının öğrencilere Kasım ayının 2. haftasında ( 09 - 13 Kasım ) verilip araştırmaların en geç Nisan ayının 2. haftasında ( 12 – 16 Nisan ) toplanmasına ve araştırmaların sınıfta öğrencilere sunulmasına karar verildi.
 
 
*    Yönetmelik gereği ödevlerin aşağıdaki esaslara göre değerlendirilmesine karar verildi.
 
 
İMLA KURALLARI, TERTİP VE DÜZEN             ( 10 ) 
 
 
ARAŞTIRMA KAYNAK ZENGİNLİĞİ                  ( 10 )                                      
 
 
KONUYU AKTARMA VE SONUCA BAĞLAMA   ( 20 )
 
 
SUNUM VE KONU HÂKİMİYETİ                         ( 1 0 )
 
 
 
ÖĞRETMENLE İŞBİRLİĞİ                                   ( 1 0 )
 
 
KAYNAK BELİRTME VE KULLANMA                 ( 10 )                          
 
 
ZAMANINDA TESLİM                                         ( 1 0 )
 
 
KONU HÂKİMİYETİ VE DOĞRULUĞU               ( 20 )
 
 
 
 
 
                          TOPLAM                                   100 PUAN
 
 
 
 
Ø    Aşağıda yazılı ödevlerin verilmesine karar verildi.
 
 
 
 
 
Ø    BİYOLOJİ 9
 
 
Ø    Dengeli beslenmede karbonhidrat, protein ve yağların, su, mineral ve vitaminlerin kullanımı nasıl olmalıdır? Sebeplerini açıklayınız.
 
 
Ø    Enzimlerin yapısını, görevlerini, canlılar için önemini, insan vücudunda bulunan enzimleri ve bu görevlerini araştırarak yazınız
 
 
Ø    Bakterilerin yapısını ve özelliklerini açıklayarak, bakterilerin sebep oldukları hastalıklardan birinin teşhis, tedavi yöntemleri ve neden olduğu hastalıktan korunma yollarını yazınız.
 
 
Ø    Bakterilerin biyoteknolojide kullanım alanlarını araştırınız
 
 
Ø    Hücrede bulunan organel ve görevlerini araştırıp yazarak insan vücudundaki hücre türlerinin her birine birer örnek çiziniz.
 
 
Ø    Tek hücreli canlılar hakkında araştırma yaparak uygun bir kültür ortamında tek hücreli canlıların incelemesini yapınız.
 
 
Ø    Türkiye´nin biyolojik zenginliklerini araştırınız.
 
 
Ø    Günümüze kadar ÖSS´de çıkan 9. sınıf konularına ait soruları derleyiniz
 
 
Ø    Doğal kaynakların dengeli ve geri kazanımlı kullanılması yollarını araştırarak Tarsus´da bu konuda yapılan çalışmaları yazınız.
 
 
Ø    Çevre kirliliği hakkında bilgi vererek canlılar üzerindeki etkilerini araştırınız.
 
 
Ø    Tarımda kimyasal ilaç kullanılmadan biyolojik olarak yapılan zirai mücadele yöntemlerini araştırınız.
 
 
Ø    Tarsus ve bölgemizde bulunan endemik popülasyonları araştırarak bu türler hakkında bilgi veriniz
 
 
       Küresel ısınmaya neden olan faktörler ve alınacak önlemler
 
 
Ø    Türkiye de erozyonun doğal denge üzerindeki  önemi
 
 
Ø    Karbonhidratların yapı ve çeşitlerini araştırıp insan vücudu için önemini araştırma
 
 
Ø    Hücre maketi
 
 
Ø     BİYOLOJİ 10 ve Secmeli Biyoloji
 
 
Ø    Ekolojik denge üzerinde madde döngülerinin önemini açıklayınız.
 
 
Ø    Doğadaki üretici, tüketici ve ayrıştırıcı ilişkilerini açıklayınız.
 
 
Ø    Dünyada görülen ekolojik sorunları araştırarak yazınız.( Ayrıca sunum ortamında gösteriniz )
 
 
Ø    Doğal kaynakların dengeli ve geri kazanımlı kullanılması yollarını araştırarak Türkiye´de bu konuda yapılan çalışmaları yazınız.
 
 
Ø    Çevre kirliliği hakkında bilgi vererek canlılar üzerindeki etkilerini araştırınız.
 
 
Ø    Günümüze kadar ÖSS´de çıkan 10. sınıf konularına ait soruları derleyiniz.
 
 
Ø    Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırınız.
 
 
Ø    Yenilenebilir enerji kaynakları ve ülkemizdeki durumları hakkında bilgi veriniz.
 
 
Ø    Fotosentez hızına etki eden faktörler nelerdir? Açıklayınız.
 
 
Ø    Oksijenli solunum olayını ve canlılar için önemini araştırınız.
 
 
Ø    Mitoz bölünme ve evrelerini araştırarak yazınız
 
 
Ø    Mitoz bölünme ve evrelerini laboratuar ortamında deney düzenleyerek gösteriniz.
 
 
Ø    Hücre bölünmesi ve canlıların üremesi konusunda sunum hazırlayarak sınıf ortamında sununuz.
 
 
Ø    Mayoz bölünme ve evrelerini araştırarak yazınız.
 
 
Ø    Kontrolsüz hücre bölünmesi hakkında araştırma yaparak insan vücudu için tehlike boyutları hakkında bilgi veriniz.
 
 
Ø    Fotosentezi etkileyen faktörleri araştırarak bunların fotosentez ve bitki gelişmesindeki etkilerini gösteren rapor düzenleyiniz.
 
 
Ø    Popülasyonların yeryüzünde dağılımını etkileyen faktörleri araştırınız.
 
 
Ø    Çevre sorunları ve bunların çözümüne ilişkin toplum bilincinin ortaya çıkarılmasına yönelik röportaj, rapor ve sunu çalışmaları yapınız.
 
 
Ø    Türkiye’de erozyonun boyutları, nedenleri, ekolojik etkilerinin araştırılması, bireysel ve iş birliğine dayalı çözüm önerileri üretilmesi
 
 
Ø    Günlük hayatta kullanılan ve kullanımı çevreye zarar veren maddeleri araştırınız.
 
 
Ø    Yaşadığı ortamda enerji kaynaklarının ekonomik düzeyde kullanabilmesine ilişkin bir model tasarlanması
 
 
Ø    Türkiye’nin enerji sorununun çözümüne yönelik olarak alternatif enerji kaynaklarını araştırıp ( biyomas, rüzgâr, güneş vb.) bunların uygulanabilmesine yönelik olumlu ve olumsuz yönlerinin ortaya konması
 
 
Ø    Küresel ısınmanın olası sonuçlarını dikkate alarak, yerel ve ulusal etkilerinin irdelemesi ve bu bağlamda elli yıl sonrasının Türkiye’si için olası çözüm önerileri getirilmesi
 
 
 
Ø     BİYOLOJİ 11 VE SEÇMELİ BİYOLOJİ 11   
 
 
Ø    Şeker hastalığının nedenleri ve ülkemizde bulunan şeker hastası insanların oranları ve tedavi yöntemleri nelerdir?
 
 
Ø    Böbreklerin çalışma sistemleri ve böbrek nakli hakkında bilgi veriniz.
 
 
Ø    Dişi eşey hormonlarının yapısı ve görevlerini araştırarak bu hormonlardaki dengesizlik sonucu oluşan sorunları araştırınız.
 
 
Ø    Kan uyuşmazlığı nedir? Neler yapılmalıdır? Araştırınız.
 
 
Ø    Üniversitelerde biyoloji eğitimi nasıl yapılmalıdır? Dünya çapında düşünüldüğünde biyoloji eğitiminde Türkiye´nin konumu nedir?
 
 
Ø    İnsan vücudunda homeostazisin sağlanmasında görev alan doku ve organlar hakkında bilgi vererek bunu nasıl sağladıklarını açıklayınız.
 
 
Ø    İnsan vücudunda bulunan Dokuları ve görevlerini araştırıp yazarak insan vücudundaki doku türlerinin her birine birer örnek çiziniz.
 
 
Ø    Bitkilerde tropizma ve nasti hareketlerini laboratuar ortamında yapılacak deney ile açıklayınız.
 
 
Ø    Omurgalı canlıların sindirim sistemini laboratuar ortamında karşılaştırmalı olarak inceleyiniz.
 
 
Ø    Omurgalı canlıların solunum sistemini laboratuar ortamında karşılaştırmalı olarak inceleyiniz
 
 
Ø    Omurgalı canlıların dolaşım sistemini laboratuar ortamında karşılaştırmalı olarak inceleyiniz
 
 
Ø    Omurgalı canlıların boşaltım sistemini laboratuar ortamında karşılaştırmalı olarak inceleyiniz
 
 
Ø    İnsan vücudunda bulunan dokuları araştırınız. ( Her dokuya ait bilgi ve resim derlenecek ) Bu araştırmaları ayrıca sunu ortamında sınıfa sununuz.
 
 
Ø    İnsanlarda tehlike oluşturan Kalp ve damar hastalıkları ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi veriniz.
 
 
Ø    Bitkilerin yapısında bulunan dokuları araştırınız. ( Her dokuya ait bilgi ve resim derlenecek ) Bu araştırmaları ayrıca sunu ortamında sınıfa sununuz.
 
 
Ø    İnsan vücudu tarafından üretilen hormonları ve etkilerini araştırınız.
 
 
Ø    Beynin bölümlerini araştırarak vücuttaki faaliyetlerini araştırınız.
 
 
Ø    Bitkilerde suyun taşınmasına etki eden faktörlerin incelenmesi
 
 
Ø    Seçilen bir kanser türünün nedenlerini, görülme sıklığını ve tedavi yöntemlerini araştırınız.
 
 
Ø    BİYOLOJİ 12 ve Secmeli Biyoloji      
 
 
Ø    Kalıtsal hastalıkların ortaya çıkmasında akraba evliliklerinin etkisini araştırınız.
 
 
Ø    Bir Polipeptit zincirinin sentezi nasıl gerçekleşir? Açıklayınız.
 
 
Ø    Mutasyon nedir? Etkilerini açıklayınız.
 
 
Ø    Kromozomların ayrılmaması sonucu oluşan hastalıklar nelerdir? Araştırınız
 
 
     Fotosentez hızına etki eden faktörler nelerdir? Açıklayınız.
 
 
Ø    Günümüze kadar ÖSS´de çıkan 12. sınıf konularına ait soruları derleyiniz.
 
 
Ø    Bakterilerin biyoteknolojide kullanım alanlarını araştırınız
 
 
Ø    Ülkemizde görülen kanser türlerini ve bunların bulunma oranlarını araştırınız
 
 
 
15.Öğrenmenin daha iyi gerçekleşmesi ve yeni müfredatın işlenmesine yönelik aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
Ø    Dersler öğrenci merkezli işlenecektir.
 
Ø    Konu işlenmesi sırasında basitten karmaşığa, yakından uzağa şeklinde işlenecektir.
 
Ø    Öğrencilerin bilgi alışverişi yapmaları ve konuların işlenişinde işbirliği yapmaları için öğrenci grupları oluşturulacaktır.
 
Ø    Ünite başlarında kavram haritaları ile öğrenciler derse motive edilecektir.
 
Ø    Konuların işlenmesinde etkinliklere ağırlık verilecektir.
 
Ø    Ünite başlarında öğrencileri hazırlamak için araştırma ödevleri verilecektir.
 
Ø    Ünite başlarında proje ödevleri ile öğrencilerin bilgiye ulaşma yolları verilecektir.
 
Ø    Ünite başlarında hangi konuların işleneceği ve öğrencilerin ne kadar bildiklerinin anlaşılması için Öğrenmenin farkına varma konulu etkinlik düzenlenecektir.
 
Ø    Etkinliklerde bütün öğrencilerin katılımı sağlanacaktır.
 
Ø    Ünite sonlarında Yapılandırılmış Grid yöntemi ile etkinlik düzenlenecektir.
 
Ø    Ünite sonlarında karma sorulu ( D / Y, Çoktan seçmeli test, boşluk doldurma ) pekiştirici sınavlar düzenlenecektir.
 
Ø    Laboratuar kullanımına ağırlık verilecektir.
 
Ø    Öğrencilerin bilgiyi paylaşması açısından küme ödevlerine ağırlık verilecektir.
 
Ø    Kümeye ait bütün öğrencilerin araştırmaları ve etkinlikleri küme ürün dosyasında toplanacaktır.
 
 
16.a Öğrencilere performans ödevi verilerek derse katılmaları sağlana     
b.Teknolojiyi kullanmaları için araştırma yapmaları. Slâyt, film yapmaları teşvik edilecek
duruldu.
c. Öğretimde ortak konulara ve etkinliklere yönelmeyi sağlar.
d. Üzerinde önemle durulacak noktaları belirler
 e.Zamanın verimli kullanılmasını sağlar.
 f.Yapılan çalışmaları belgelendirir.
 g. Sınıf içerisinde başarısız, devamsız ve sorunlu olduğu belirlenen öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmasını sağlamak amacı ile öğrencilerin velileri ile periyodik olarak görüşülmesi ve bu konuda rehberlik servisi okul idaresi ve diğer branş öğretmenleri ile işbirliği çalışmalarına devam edilecek.
 h.Öğrencilere bireysel farklılıkları göz önüne alınarak
ı.Öğrencilere geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda olumlu yönde motive edilmelidir.
i.Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmaları teşvik edilmeli, katılan öğrenciler desteklenmelidir.
k.Okul- veli işbirliği arttırılarak genelgede belirtildiği gibi “Bizim Okul” kavramı geliştirilmelidir.
l. - Öğrencilere bilim kaynağının fen olduğu aşılanmalıdır. Onlara bilimsel gerçeklere kendilerinin yapacağı deneylerle ulaşma olanaklarının verilmesi akılcı düşünme yeteneklerini geliştirmektedir. Bu çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı
 
17.
 
 
                                I. DÖNEM                                               II. DÖNEM
 
 
Lise.1.          Kasım 2. Hafta Ocak 1.hafta                Mart 3.Hafta                    Mayıs3.Hafta
 
 
Lise.2              “”                                “”                                  “”                                 “”
 
 
Lise2.Sec         ‘”                               “”                                   “”                                 “”
 
 
Lise 3Sec.       “”                               “”                                   “”                                  “”
 
 
               1.Yaz            2.Yaz               3.Yaz                    1.Yaz          2.Yaz          3.Yaz
 
 
Lise.3       Kasım.1     Aralık 2       Ocak.2           Mart.2    Nisan 3     Mayıs 3
 
 
Lise 4              “”              “”                    “”                      “”                 “”              “”
 
 
Lise 1.Ortak sınav 1.dönem 2 yazılı ile 2 dönem 1.yazılı
 
 
Lise 2. 1.dönem 2.yazılı 2 dönem 1.yazılı
 
 
Lise 3.1.dönem 3.yazılı 2 dönem 2 yazılı
 
 
Lise 4. 1.dönem 3.yazılı 2.dönem 3.yazılı
 
 
           c. Sınavla İlgili Soru Havuzu ve Arşiv Oluşturulmasına Yönelik Esasların Belirlenmesi ( S. G. S. Y: 15 )
18. Ali Krakuş toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı bitirdi.
 
Ali Karakuş  Hülya Yaşar  Zekeriye Kayhan   Selahattin Aras  M.Kemal Akdeniz                                                            
Zümre Başk   Biy.Öğrt        Biy Öğrt                 Biy Öğrt                Biy Öğrt
                        B İ Y O LO J İ                Ö Ğ R E T M E N L E R İ
 
 
 
                                         U Y G U N D U R
 
                                       16.09.2011
 
                                ERHAN BOZKURT
 
                                OKUL MÜDÜRÜ