BIOLOJİ-BİLİM - yazılı soru-cevapları
   
UZMAN BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ SELAHATTİN ARAS TARAFINDAN HAZIRLANAN BİYOLOJİ ALEMİNE HOŞGELDİNİZ
  HAKKIMDA
  ANA SAYFA
  BİYOLOJİ.9.(YENİ SİSTEM)
  BİYOLOJİ-10
  BİYOLOJİ.11.(YENİ SİSTEM)
  BİYOLOJİ-12
  DERS ANLATIM VİDEOLARI
  yazılı soru-cevapları
  ONLİNE BİYOLOJİ TEST
  BİYOLOJİ SÖZLÜĞÜ
  ÖSS BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR
  SİGARA VE ZARARLARI
  DÜNYA AIDS GÜNÜ
  İLETİŞİM
  YILLIK PLAN VE ZÜMRE TOPLANTILARIBİYOLOJİ.9.SINAV SORULARI.B

ADI.

NO.

 

S.1.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır.

a.Riboz-RNA nın yapısında bulunur.

b.Glikoz-Bütün hücrelerin enerji kaynağıdır.

c.Selüloz. Böceklerin kabuğunu oluşturur.

d.Nişasta Bitkilerde depo maddesi

e.Glikojen Karaciğerde depolanır

S.2.Hangisi Karbonhidratların görevi değildir.

a.Yönetici moleküllerin yapısına katılır.

b.Hücre zarı yapısına katılır.

c.ATP nin yapısında bulunur.

d.Hücrelerin enerji kaynağıdır.

e.Enzimlerin yapısına katılır

S.3.I.Glikoz II.Laktoz III.Yağ  IV.Vitamin V.Gliserol

Yukarıdaki organik bileşiklerin hangisi sindirilmeden kana karışır.

a.I b.I.II c.I.II.III d.I.IV.V  e.II.IV.V

 

 S.4.Canlılarda görülen organik bileşikler ve yapılarında bulunan kimyasal bağlar hangisinde doğru verilmiştir.

 

  Molekül Kimyasal      Bağ  ismi

a.Yağ                             Ester

b.Protein                        Glikozit

c.Nişasta                         Peptit

d.Nükleik asit                 nükleoprotein

e.Glikojen                       zayıf hidrojen bağı

S.5.Hangisi enzimlerin görevi değildir.

a.Reaksiyonların başlama enerjilerini düşürür

b.Reaksiyonun vücut ısısında olmasını sağlar

c.her enzim uygun PH ortamında çalışır

d.Düzenleyici olarak canlılık olaylarını düzenler

e.Sinirlerde uyartı iletilmesini sağlar

S.6.Bir DNA virüsü girdiği hücrede kendisi çoğalırken konak hücrenin aşağıdaki moleküllerden hangisi en az sayıda tüketilir.

a.Urasil  bazı

b.Adenin bazı

c.ATP

d.Deoksiriboz şekeri

e.Timin Bazı

 S.7.500 Timin nükleotidi bulunan bir DNA molekülünde iki ipliği bir arada tutan Hidrojen bağı sayısı 4000 ise Bu DNA molekülünde bulunan Sitozin sayısı kaçtır.

a.3000

b.2000

c.1500

d.1000

e.250

S.8.Bir DNA molekülünde 3200 nükletit var.A/G oranı  2/6 dır.Bu DNA molekülünde  kaş tane Deoksiriboz şekeri var.Hidrojen bağı sayısı nedir.

 

a.3200 şeker 4000 H bağı

b.2400 şeker 3200 H bağı

c.800 şeker   4000 H bağı

d.3800 şeker  3200 H bağı

e.1200 şeker   1600 H bağı

S.9.Aşağıdakilerden hangisi yetersiz protein alınması sonucu meydana gelen olaylardan biri değildir.

a.büyümenin hızlanması

b.bağışıklığın zayıflaması

c.Yaraların geç iyileşmesi

d.Kasların zayıflaması

 

S.10.Sindirilmezler, vücut direncini artırırlar, hücre zarından kolay geçerler ve yağda yada suda çözünürler. Bu özelliklere sahip organik bileşik hangisidir.

a.Yağ b.Vitamin c.Protein d.Enzim e.Selüloz

 

S.11.DNA nın görevi nedir?    

 

S.12.Kaç çeşit RNA vardır.

 

 S.13.Diş eti çekilmesi ve skor bit hastalığı hangi vitamin eksikliğinde olur

 

S.14. O-----^V^----A—T-----^V^------O

              I            II     III

Yukarıda bir DNA molekül modeli gösterilmiştir. I.II.III nolu yerlere ne yazılmalıdır.

      I                           II                                 III

a.Glikozit bağı     Fosfoester bağı    Hidrojen BAĞI b.Fosfoester bağı   Glikozit bağı       Hidrojen bağı

c.Hidrojen bağı     Glikozit bağı        Fosfoester bağı

d.Hidrojen bağı      Fosfoester bağı    Glikozit bağı

e.Glikozit bağı       Hidrojen bağı      Fosfoester bağı

S..15.Bir nükleotidin yapısında hangi moleküller bulunur.

 

S.16.Vitaminlerin iki görevini yazın.

1

2

 

S.17. Bir hücrede nişasta var ise bu hücre hakkında ne söyleyebiliriz.

 

S.18. Aşağıdaki boşluklara uygun((DNA-ATP-RNA-D-Deoksiriboz)kelimeleri yazın

         a.Hücrede …………….öncelikli enerji kaynağıdır

         b………..Vitamini eksikliğinde raşitizm hastalığı olur.

         c.Hücrede yönetim ve kalıtım görevini……….molekülü sağlar.

         d.Hücrede Protein sentezinde görev alan tek zincirli Yönetici Molekül………

         e.DNA molekülünde şeker olarak……………bulunur.

 

 

 BAŞARILAR DİLERİM

SELAHATTİN ARAS

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ


BİYOLOJİ 11.SINAV SORULARI
Adı soyadı                             
No: 
BOŞLUKLARA(Fototropizma, Tropizma, Mineral, Işık, Sıcaklık, Su, Toprak, Pistil, Dişiçik borusu, Tohum taslakları, Taç yaprak, Embriyo,çenek,Çanak yaprak, Erkek organ, Dişi organ, Dişi çiçek, Erkek çiçek, Vejatatif, Genaratif, Kozalak, çiçek, nasti,,fotonasti,Oksijen)KELİMELERDEN UYGUN OLANI YAZIN(40PUAN)
                                                        
S.1-Acık tohumlu bitkilerde üreme organı……………….dır.Kapalı tohumlu bitkilere ise üreme organı………………..dır.
 
S.2-Polen hücresindeki küçük çekirdeğe………………………Büyük olan çekirdeğe ise………………………..denir.
 
S.3-Erkek organı olup,dişi organı olmayan çiçeklere………..çiçek Dişi organı olup,erkek organı olmayan çiçeklere……….çiçek denir.
 
S.4-Çiçek dıştan içe doğru şu kısımlardan oluşur……………….,………………,………………,…………
                                                                               S-5-Bitkilere Dişi organ şu kısımlardan oluşur…………..,…………..,…………….
 
S.6.Bitkilerde Uyarana bağlı harekete ………………………denir.
 
S.7.Bitkinin ışık kaynağına doğrudan yönelmesi olayına …………..denir.
 
S.8.Gövde ve yaprak uzamasını sağlayan hücre bölünmesini hızlandıran ve çiçeklenmeyi teşvik eden hormon……………….dır
 
S.9-Tohum;tohum kabuğu……………,Endospem ve ……………., adı verilen yapılardan oluşur
 
S.10.Tohumun çimlenmesi için
1………………………2…………………….3……………………………..gerekli
 
 
TEST SORULARI(60 PUAN)
  1-        I-Polen kesesi
          II-Polen
          III-Mikrospor
          IV-Tozlaşma
           V-Tohum taslağı
Yukarıdaki yapılardan hangileri çiçeğin dişi organında bulunan yapıdır.
a.I-II   b-I-II-III    c.V   d-IV   e.I-V
   2- Bitkilerde üreme ile ilgili aşağıdaki üreme olaylarında oluşan yapılar eşleştirilmiştir. Hangi yapı üreme olayı sonucu oluşmaz.
a-Polen ana hücresi---Mikrospor
b-Polen keseleri---Polen ana hücresi
c-Mikro spor—Genaratif çekirdek
d—Yumurta ana hücresi---Polar çekirdek
e-Mikrospor---Vejatatif çekirdek
   3- Aşağıdaki olaylardan hangisi kapalı tohumlu bir bitkinin eşeyli üremesi sırasında olmaz.
a.Tozlaşma
b-Embriyonun ve endospermin oluşması
c-Mikrospor dan Genaratif ve vejatatif çekirdeğin oluşması
d-Sporların çimlenerek ana bitkiyi oluşturması
e-Yumurta hücresinin tohum taslaklarında oluşması
 
   4- Aşağıda Bitkilerde üreme olayları sonucu oluşan yapılar gösterilmiş. Hangisi mitoz bölünme sonunda oluşmaz.
a-Vejatatif çekirdek ---polen tüpü
b-Genaratif çekirdek—Sperm hücresi
c-Triploit çekirdek—Endosperm
d-Zigot—Embiryo
e-Polar çekirdek—Triploit çekirdek
 
   5- Kendi kendini dölleyen bir bitkinin çiçeğinde Genaratif çekirdekte işaretli bir kromozom aşağıdaki yapılardan hangisinde bulunur.
 I-Zigot
II-Endosperm
III-Sinergit çekirdek
a.I   b.I,II   c,I,II,III  d II,III  e.I,III
  6- Üzüm salkımını seyreltmek ve çekirdeksiz meyve yetiştirilmesinde kullanılan hormon hangisidir?
a-Oksin       b-Sitokinin        c-Giberelin
d-Etilen        e-Absisik asit
 
  7- Bitkilerde madde taşımasının çift yönlü olduğu ve yavaş olduğu doku hangisidir.
 
 
a-floem  b-ksilem  c-Kambiyum d.Epidermis  e-Kütikula
  8- Çok yıllık bitkilerde yıllık yaş halkaları hangi dokunun fonksiyonu ile oluşur
a.Floem b.Ksilem c.Kambium d.Sert doku e.Pek doku
 9-Aşağıdaki olaylardan hangisi kapalı tohumlu bir bitkinin eşeyli üremesi sırasında olmaz.
a.Tozlaşma
b-Embriyonun ve endospermin oluşması
c-Mikrospor dan Genaratif ve vejatatif çekirdeğin oluşması
d-Sporların çimlenerek ana bitkiyi oluşturması
e-Yumurta hücresinin tohum taslaklarında oluşması
  10-15-2n=48 olan çiçekli bir bitkide aşağıdaki yapılarda bulunan hücrelerin kromozom sayısı en az olan hangisidir?
a-Yumurta hücresi
b-endosperm hücresi
c-polar çekirdek
d-embriyonik kök hücresi
e-tohum kabuğu hücresi
  11- Tohumun çimlenmesi için gerekli olanlar hangisinde tam doğru verilmiştir.
a-su-oksijen-sıcaklık
b-karbondioksit-toprak-su
c-toprak-su-ısı
d-sıcaklık-toprak-karbondioksit
e-karbondioksit-oksijen-toprak
  12- Tohum çimlenirken hangi olay gerçekleşmez.
a-ağırlığında azalma olur
b-Oksijen tüketimi artar
c-Doku ve organ oluşumu artar
d-Besinler sindirilir.
e-Karbondioksit tüketimi artar
 
                      BAŞARILAR DİLERİM
                       
 
                        SELAHATTİN ARAS


AD:                                                            BİYOLOJİ-12

SOYAD:                                                     A-GRUBU

SINIF VE NO

                                  A-GRUBU SORULAR(50 PUAN)

1- Dolaşım sisteminin görevini yazın.oKSİJEN kARBONDİOKSİT VE BESİNLERİ İLGİLİ YERLERE TAŞIR.
vUCUT SAVUNMASINDA GÖREV ALIR.VUCUT ISISNI DÜZENLER

2- Kalbi besleyen kan damarlarına ne denir.
KRONER DAMAR

 

3- Tükürük bezleri salgıları nın görevlerini yazın

 BESİNLERİ ISLATIR.PH DÜZENLER.BAKTERİ ÜREMESİNİ ENGELLER

 

 

4-Atar, toplar ve kılcal damarlar birbirinin devamıdır. Kan akışı hızlıdır Solunum sistemi ile dolaşım sistemi bağlantılıdır. Hangi dolaşım sistemi özelliğidir.KAPALI DOLAŞI

 

 

 

 

5-İnsanda kalpte sağ kulaklıkla karıncık arasındaki kapakçığın adını yaz
BİKÜSBİT=ÜÇLÜ KAPAKCIK

 

6- İnsanda yemek borusunda, Ortada düz kaslar kasılıp gevşemeyi sağlayarak yukarıdan aşağı kasılma lokmanın mideye gitmesini sağlar buna ne hareketi denir.PERİSTALTİK HAREKET

7- Geviş getiren hayvanlarda mide kaç bölümdür. İsimlerini yazın.
4 BÖLÜM ŞİRDEN-BÖRKENEK-İŞKENBE-KRBAYIR

 8-Proteinler nerede sindirilir.yazın
MİDEDE BAŞLAR İNCE BAĞIRSAKTA BİTER

 

9-Kimyasal sindirim canlılarda kaç farklı şekilde görülür. İsimlerini yazın
HÜCRE İÇİ VE HÜCRE DIŞI SİNDİRİMİ

 

10- Rakımı yüksek yerlerde yaşayan insanın akciğerde ne gibi değişim olur.
AKCİĞERLER BÜYÜR

                  B-GRUBU SORULAR(50 PUAN)

S.1. Hemoglobin aşağıdakilerden hangisi ile ayrılmayan sağlam bir bağ oluşturur?

A. Oksijen       B. Proton    C. CO2    D. CO      E. HCO3-

S-2- Mide özsuyunun pH' ı arttırılırsa;
I. Proteinlerin sindirimi yavaşlar.
II. Yağların sindirimi yavaşlar.
III. Pepsinojenin pepsine dönüşümü hızlanır.
Olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenirdi?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

 

 

 S-3- Havayı süzen ve vücut ısısına ayarlayan solunum organımız hangisi?
a-Ağız    b-Burun    c-Dil     d-Diş    e.Yutak

 

S-4.- Aşağıdakilerden hangisi midenin asıl görevi değildir.

a.Besinlerin emilimini artırmak.

b.Pepsinojeni salgılamak.

c.Gastrin hormonunun kenar hücreleri uyararak HCl salgılatması

d.Besinleri mekanik ve kimyasal sindirime uğratmak.

e.Proteinlerin sindirimini sağlamak.

S-5- Karbonhidratların sindiriminde aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz.?

a.Dişlerle besinlerin parçalanması.

b.Besinlerin tükürükle karıştırılması.

c.Midede asitli ortamın olması.

d.Pankreas enzimlerinin salgılanması.

e.Ağızda amilaz enzimi salgılanması

 S-6-Sindirimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi tüm omurgalılar için ortaktır?
A) Selülozun sindirilmesi
B) Nişastanın sindirilmesi
C) Artık maddelerin kloaktan atılması
D) Taşlıkta mekanik sindirimin olması
E) Besinlerin dişlerle parçalanması

S-7- Pankreas salgılarından hangileri kana salgılanır? a.Lipaz  b.Tripsin  c.Eripsin  d.Glukagon e.Amilaz

 S-8- Besinlerden Hangilerinin salgıları sadece pankreastan salgılanan enzimlerle olur.

 I.Karbonhidratlar    II. Yağlar         III. Proteinler

a.I  b.II   c.III  d.I-II  e.II-III  

S-9-Aşağıdaki canlılardan hangisinin solunum organı trakedir?

A. Arı  B. Alabalık. C.Köpek. Kurbağa  E. Istakoz

S-10- Aşağıdaki hayvanların hangisinde besinlerin alınması ve artık maddelerin atılması aynı açıklıktan olur?

a.Arı  b.Toprak solucanı c.Hidra  d.Balık        e.Kurbağa  

S-11- Aşağıdaki damarlardan hangisinde oksihemoglobin yoğunluğu fazladır.
a.ana toplardamar  
b-ana atardamar
c-lenf damarı
d-karaciğer atardamar
e-akciğer toplardamar

BAŞARILAR DİLERİM   SELAHATTİN ARAS


 

 AD:                                                            BİYOLOJİ-12

 
 
 
SOYAD:                                                     B-GRUBU
 
 
 
SINIF VE NO
 
 
 
         A-GRUBU
 
 
 
1-Tükrük bezleri salgıları nın görevlerini yazın
 
 
 
 
 
2-İnsanda yemek borusunda, Ortada düz kaslar kasılıp gevşemeyi sağlayarak yukarıdan aşağı kasılma lokmanın mideye gitmesini sağlar buna ne hareketi denir.
 
 
3-Dolaşım sisteminin görevini yazın.
 
 
 
 
4-Atar, toplar ve kılcal damarlar birbirinin devamıdır. Kan akışı hızlıdır Solunum sistemi ile dolaşım sistemi bağlantılıdır .hangi dolaşım sistemi özelliğidir.
 
 
 
 
5-İnsanda kalpte sağ kulakcıkla karıncık arasındaki kapakcığın adını yaz

 
 
 
6-Kalbi besleyen kan damarlarına ne denir.
 
 
 
7-Karıncıkların kasılması sırasında atar damar zarına yapılan basınca ne denir.
 
 
 
8-Kapalı Dolaşım Nedir
 
 
 
 
 
 
 
9-Kimyasal sindirim canlılarda kaç farklı şekilde görülür. İsimlerini yazın
 
 
 
 
 
10-Geviş getiren hayvanlarda mide kaç bölümdür. İsimlerini yazın.
 
 
 
                  B-GRUBU
 
S.2.Besinlerden Hangilerinin salgıları sadece pankreastan salgılanan enzimlerle olur.
 
 
 
  I.Karbonhidratlar    II. Yağlar         III. Proteinler
 
 
 
a.I  b.II   c.III  d.I-II  e.II-III
 
 
 
S-2- Pankreas salgılarından hangileri kana salgılanır?
 
 
 
a.Lipaz b.Tripsin  c.Eripsin  d.Glukagon e.Amilaz
 
 
 
 S-3- Aşağıdaki hayvanların hangisinde besinlerin alınması ve artık maddelerin atılması aynı açıklıktan olur?
 
 
 
a.Eklem bacaklılar     b.Toprak solucanı
 
 
 
c.Hidra       d.Balık        e.Kurbağ
 
 
 
S-4.- Aşağıdakilerden hangisi midenin asıl görevi değildir.
 
 
 
a.Besinlerin emilimini artırmak.
 
 
 
b.Pepsinojeni salgılamak.
 
 
 
c.Gastrin hormonunun  kenar hücreleri uyararak HCl salgılatması
 
 
 
d.Besinleri mekanik ve kimyasal sindirime uğratmak.
 
 
 
e.Proteinlerin sindirimini sağlamak.
 
 
 
S-5- Karbonhidratların sindiriminde aşağıdakilerden hangisine ihtiyac duyulmaz.?
 
 
 
a.Dişlerle besinlerin parçalanması.
 
 
 
b.Besinlerin tükrükle karıştırılması.
 
 
 
c.Midede asitli ortamın olması.
 
 
 
d.Pankreas enzimlerinin salgılanması.
 
 
 
e.Ağızda amilaz enzimi salgılanması
 
 
 
 S-6-Sindirimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi tüm omurgalılar için ortaktır?
A) Selülozun sindirilmesi
B) Nişastanın sindirilmesi
C) Artık maddelerin kloaktan atılması
D) Taşlıkta mekanik sindirimin olması
E) Besinlerin dişlerle parçalanması
 
 
 
S-7-Mide özsuyunun pH' ı arttırılırsa;
I. Proteinlerin sindirimi yavaşlar.
II. Yağların sindirimi yavaşlar.
III. Pepsinojenin pepsine dönüşümü hızlanır.
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenirdi?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
 
 
 
 S-8-Hemoglobin aşağıdakilerden hangisi ile ayrılmayan sağlam bir bağ oluşturur?
 
 
 
A. Oksijen       B. Proton    C. CO2    D. CO      E. HCO3-
 
 
 
S-9-Aşağıdaki canlılardan hangisinin solunum organı trakedir?
 
 
 
A. ArıB. AlabalıkC. KöpekD. Kurbağa  E. Istakoz
 
 
 
S-10 Havayı süzen ve vücut ısısına ayarlayan solunum organımız hangisi?
a-Ağız    b-Burun    c-Dil     d-Diş    e.Yutak
S-11- Aşağıdaki damarlardan hangisinde oksihemoglobin yoğunluğu fazladır.
a.ana toplardamar  
b-ana atardamar
c-lenf damarı
d-karaciğer atardamar
e-akciğer toplardamar
 
 
 
BAŞARILAR DİLERİM   SELAHATTİN ARAS 
 
 
Adı:
 
 
 
Sınıf:                         BİYOLOJİ DERSİ 11-B                               
 
 
 
No
 
 
 
                    A-GRUBU(45PUAN)
 
 
 
 S-1- I.Hücreleri sürekli bölünür.
 
 
 
 II: Hücre çeperleri kalın
 
 
 
 III. Hücreler farklılaşarak değişmez dokuları oluşturur.
 
 
 
 IV. Hücre çeperleri ligninle kalınlaşmıştır.
 
 
 
Yukarıdaki özeliklerin hangisi Meristem dokuya aittir.
 
 
 
a.I.III b.I.II. III. c.I. d.III. IV. e.II. III. IV.
 
 
 
 S.2:-Bitkilerde gaz alış verişini yapan yapı hangisidir?
 
 
 
A:İleti demetleri
 
 
 
B:Stomalar  
 
 
 
C:Palizat parankiması 
 
 
 
D: Epidermis hücreleri
 
 
 
 
S.3-Bitkiler atmosferle gözenek, lentisel ve hidotat yapıları ile irtibatı sağlar.Bu bigiye dayanarak hangi ifade yanlıştır.
 
 
 
Gözenekler yapraklarda bulunur.
 
 
 
b.Lentisel gövdede bulunur.
 
 
 
c.Hidotatlar yaprak kenarlarında su damlatırlar.
 
 
 
d.Gözenek ve lentisellerde gaz alış verişi ve terleme olur.
 
 
 
e.Lentiseller epidermis dokusunda bulunur.
 
 
 
 S.4-.Stomaların açılması sırasında aşağıdaki olayların sıralaması nasıl olur.
 
 
 
I.Turgor basıncı
 
 
 
II. Işık şiddetinin artarak fotosentezin hızlanması.
 
 
 
III. Glikoz fosfat yoğunluğunun artması
 
 
 
a.I-II-III   b.III-II-I  c-II-I-III d.II-III-I e-III-I-II
 
 
S-5-Bitki yapraklarında bulunan stomalar (gözenek) için aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Kurak havalarda genellikle stomalar kapanır.
B) Bitkide su miktarı arttıkça stomalar açılır.
C) Stoma gaz alışverişinde etkilidir.
D) Kapatma hücreleri su kaybedince stomalar açılır.
E) Stomalardan terleme ile su çıkışı sağlanır.
 S-6-Yağmurlardan sonra bazı ağaçların devamlı su içinde kaldığı zaman kuruduğu görülmektedir.
Bu olayın asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Yeterli miktarda karbondioksit alınmaması.
B) Gerekli organik besinleri yapamaması.
C) Topraktaki bazı zararlı maddelerin etkisi
D) Kök hücrelerinin oksijen alamaması.
E) Yeterli miktarda terleme olmaması
 
 
 
S-7- Fotosentez olayının en yavaş(en az) olduğu ışık hangisidir?
 
 
 
a-Beyaz ışık
 
 
 
b-Mor ışık
 
 
 
c-Kırmızı ışık
 
 
 
d-Mavi ışık
 
 
 
e-Yeşil ışık
 
 
 
 S-8- Bitki büyümesinde rol oynayan faktör hangisidir?
 
 
 
a.etilen
 
 
 
b.yerçekimi
 
 
 
c.ayçiçeği
 
 
 
d.pamuk
 
 
 
e.gübre
 
 
 
 S-9- Bitkilerde ışığa yönelmeyi sağlayan ve mitoz bölünmeyi hızlandıran hormon hangisidir?
 
 
 
a-Oksin
 
 
 
b-Sitokinin
 
 
 
c-Giberelin
 
 
 
d-Etilen
 
 
 
e-Hiçbiri
 
 
 
 
B-GRUBU(40PUAN)
 
 
 
 
 1-Bitkilerde koruyucu doku yapılarından kütikulanın görevlerini yazın.
 
 
 KORUMA-ONARIM-SİNDİRİN VE BESLENME
 
 
2- Ksilem dokunun görevlerini yazın.
 
 
 SU VE MİNERALLERİ TAŞIR
 
 
 3-Epidermis dokunun farklılaşması ile oluşan yapıları yazın
 
 
 TÜY-DİKEN-STOMA-HİDOTAT
 
 
 
4-Nodül nedir tanımlayın.
 
 
 
 BAKTERİ KÖK HÜCRESİ BİRLİKTELİĞİ İLE OLUŞAN ŞİŞKİNLİK
 
 
5- Bitkiler için elementlerin görevlerini yazın
 
 
 BÜYÜME-DÜZENLEME-GELİŞME-ENZİM FALİYETLERİNE KATILMA
 
 
 
 
6- Bitkilerde suyun taşınmasında etkili olan kuvvetleri=etkenleri yazın
 
 
 
 KÖK BASINCI-TERLEME-İTME VE ÇEKME KUVETİ
 
 
 
7- Yaprağın görevlerini yazın.
 
 
 FOTOSENTEZLE BESİN YAPAR-GAZ ALIŞ VERİŞİ YAPAR-TERLEMEYLE SU VERİR-MİNERALLARİ DEPOLAYARAK BOŞALTIM GÖREVİ YAPAR
 
 
 
 
8-.Bitkilerde desteklik sağlayan yapıları yazın. 
 
 
 TURGOR BASINCI-ODUN BORULARI-KOLLENKİMA-SKLERENKİMA
 
 
 
 
   C.GRUBU(15PUAN)
 
 
 
..(..D)Bitkilerde uyaranın yönüne bağlı hareketin meydana gelmesinde bitkilerin meristem doku hücrelerinde üretilen hormonlar etkidir.
 
 
 
 
…(.D.)Yapraklarda fotosentez ve terleme sırasında tüketilen su,yaprak hücrelerinde ozmotik basıncın artmasına ve su çekme kuvveti oluşmasına sebep olur
 
 
 
 
 ..(D..)Bitkilerde büyüme ve gelişme; hücre bölünmesi, farklılaşması ile sağlanır.
 
 
 
 
 ..(D..)itkilerde uyarana bağlı olmayan serbest hareketin meydana gelmesinde turgor basıncı etkilidir.
 
 
 
 
Y Sıcaklığın optimum değerin üzerine çıkması(35 derece üzeri) bitki gelişimini hızlandırır.
 
 
 
 
BAŞARILAR DİLERİM                 SELAHATTİN ARAS
 
 
 Adı:
 
Sınıf:                         BİYOLOJİ DERSİ 11-A                                
 
 
 
No
 
 
 
 TARSUS TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ                                                                                                      
 
 
 
               A –GRUBU SORULARI(45PUAN)
 
 
 
S-1- Bitkilerde taşıma sistemi ile ilgili hangi ifade yanlıştır.
 
 
 
      a.Odun boruları su ve mineralleri taşır.
 
 
 
      b.Floem besin maddelerini taşır.
 
 
 
      c.İletim demetleri kambiyum taşır.
 
 
 
      d.Floem kambiyumun iç tarafında bulunur.
 
      e.Ksilem hücreleri ölü hücrelerdir
 
 
 
 S-2-Su ve minerallerin taşınmasında hangi olay etkili değildir.
 
 
 
a.Kök basıncı
 
 
 
b.Kılcallık olayı
 
 
 
c.Yapraklarda terleme
 
 
 
d.Kambiyum dokunun floemi yenilemesi
 
e.İtme ve çekme kuvveti
 
 
 
 
S-3 -- Aşağıdaki yapılardan hangisi epidermisin farklılaşması ile oluşmuş yapı değildir.
 
 
 
a.Tüyle  b-Stoma   c-Kütikula d-Kovucuk  e.Diken
 
 
 
 
S-4-Odunsu ve Otsu bitkilerde hangi yapı desteklik görevi yapmaz.
 
 
 
a.Parankima hücreleri
 
b.Kollenkima hücreleri
 
 
 
c.Sklerankima hücreleri
 
 
 
d.Hücrelerdeki turgor basıncı
 
 
 
e.Odun boruları
 
 
 
S-5 Aşağıdakilerden hangisi stomaların (gözeneklerin) görevi değildir?
A) Terleme ile suyun dışarı atılması.
B) Solunumda açığa çıkan fazla karbondioksitin dışarı verilmesi.
C) Solunumda gerekli oksijenin alınması.
D) Fotosentez için gerekli karbondioksitin ortamdan alınması.
E) Ortamdan mineral alınması.
 
 
S-6-Bitki büyümesi ve gelişmesinde rol oynayan çevresel faktörlerden olmayan hangisidir?
 
 
 
a-sıcaklık
 
 
 
b-ışık
 
 
 
c-ısı
 
 
 
d-genetik
 
 
 
e-su
 
 
 
 
S-7-Bitkilerin en fazla ihtiyaç duyduğu amino asit,protein,ATP yapısına katılan eksikliğinde bitki gelişiminin durduğu mineral hangisidir?
 
 
 
a.demir
 
 
 
b.magnezyum
 
 
 
c.azot
 
 
 
d.sodyum
 
 
 
e.klor
 
 
 
 
S-8- Canlı bitki kökleri ile mantar lifleri arasında ki mutualist birlikteliğe ne denir?
 
 
 
a-nasti
 
 
 
b-mikoriza
 
 
 
c-nodül
 
 
 
d-tropizma
 
 
 
e.fotoperiyodizm
 
 
 
 S-9- Bitkilerde suyun taşınmasını sağlayan doku aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kambiyum hücreleri
B) Kalburlu borular
C) Sklerankima hücreleri
D) Soymuk boruları
E) Ksilem elemanları
 
  
 
 
 
                    B-GRUBU SORULARI(40 PUAN)
 
 
 
 1. -Salgı dokunun salgıladığı salgıların iki görevini yazın
 
 
 
 
 
 
2 Odunsu bitkilerde mantar kambiyumun(kabuk) görevlerini yazın.
 
 
 
 
 
 
 
4- Stomanın görevlerini yazın. 
 
 
 GAZ ALIŞ VERİŞİ YAPAR.-TERLEMEYLE SU KAYBEDER
 
 
 
5- Kökün görevlerini yazın.
 
 
 BİTKİYİ TOPRTAĞA BSĞLSR-SU VE MİNERALLERİ TOPRAKTAN ALIR
 
           
 
 
 
 
 
6- Yaprağın görevlerini yazın.
 
 
 
 
 
 
 
7-Bitkilerde fotosentez hangi doku hücrelerinde olur.
 
 
 PARENKİMA VE STOMA HÜCRELERİ
 
 
 
 
8- - Bitkilerde suyun taşınmasında etkili olan kuvvetleri=etkenleri yazın.


 
 
 
 C-GRUBU AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN DOĞRU OLANLARIN BAŞINA D. YANLIŞ OLANLARIN BAŞINA Y HARFİ YAZIN)-TOPLAM 15 PUAN
 
 
 
…D.Odunsu bitkilerde kambiyum doku hücreleri bölünerek floem
 
 
 
 
…D.Bitkilerde meristem doku sürekli bölünme yeteneğinde olup Bitkilerde enine e boyuna büyümeyi sağlar.
 
 
 
ve ksilem dokuyu oluşturur.
 
 
 
 
….Y.Epidermi hücreleri tek sıralı ara madde olmak sız dizili canlı  ve kloroplast taşırlar
 
 
 
 
….D.Bitkiler için Mg,Fe,Cu gibi mineral eksikliğinde Hücre solunumu ve fotosentez olayları olmaz.
 
 
 
 
….Y.Bitkilerde kökten su ve mineralleri yapraklara floem doku,Yapraklardaki besini köke ksilem doku taşır
 
 
 
 BAŞARILAR DİLERİM                 SELAHATTİN ARAS
   
Bugün 7 ziyaretçi (31 klik) burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=