BIOLOJİ-BİLİM - ÖSS 2009 BİYOLOJİ 1.BÖLÜM
   
UZMAN BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ SELAHATTİN ARAS TARAFINDAN HAZIRLANAN BİYOLOJİ ALEMİNE HOŞGELDİNİZ
  HAKKIMDA
  ANA SAYFA
  BİYOLOJİ.9.(YENİ SİSTEM)
  BİYOLOJİ-10
  BİYOLOJİ.11.(YENİ SİSTEM)
  BİYOLOJİ-12
  DERS ANLATIM VİDEOLARI
  yazılı soru-cevapları
  ONLİNE BİYOLOJİ TEST
  BİYOLOJİ SÖZLÜĞÜ
  ÖSS BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR
  => 1997 ÖSS Biyoloji Soruları ve Cevapları
  => 1999 ÖSS Biyoloji Soruları ve Cevapları
  => 2000 ÖSS Biyoloji Soruları ve Cevapları
  => 2001 ÖSS Biyoloji Soruları ve Cevapları
  => 2002 ÖSS Biyoloji Soruları ve Cevapları
  => 2003 ÖSS Biyoloji Soruları ve Cevapları
  => 2004 ÖSS Biyoloji Soruları ve Cevapları
  => 2005 ÖSS Biyoloji Soruları ve Cevapları
  => ÖSS 2006 BİYOLOJİ 1. BÖLÜM
  => ÖSS 2006 BİYOLOJİ 2. BÖLÜM
  => ÖSS 2007 BİYOLOJİ 1. BÖLÜM
  => ÖSS 2007 BİYOLOJİ 2. BÖLÜM
  => ÖSS 2008 BİYOLOJİ 1. BÖLÜM
  => ÖSS 2008 BİYOLOJİ 2. BÖLÜM
  => ÖSS 2009 BİYOLOJİ 1.BÖLÜM
  => 2012 LGS SORU-CEVAP
  => 2011-BİYOLOJİ SORU CEVAPLARI
  SİGARA VE ZARARLARI
  DÜNYA AIDS GÜNÜ
  İLETİŞİM
  YILLIK PLAN VE ZÜMRE TOPLANTILARI

ÖSS 2009 BİYOLOJİ 1.BÖLÜM ÇIKMIŞ SORULAR

21. Aşağıdakilerden hangisi anabolik bir reaksiyondur?
A) Glukoz → Maltoz
B) Protein → Aminoasit
C) ATP → ADP
D) Hidrojen peroksit → Su
E) Nişasta → Glukoz

22. Hücrede, enzimlerle gerçekleşen belirli bir tepkimenin
hızı ve belirli bir zaman aralığında elde edilen
ürün miktarı,
I. inhibitör madde miktarı,
II. enzim-substrat bileşiği derişimi,
III. reaksiyon için gerekli aktivasyon enerjisi miktarı
özelliklerinden hangilerine bağlı olarak değişir?
A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) I ve II
D) I ve III      E) I, II ve III

23. Ökaryotik bir hücrede, salgılanmak üzere sentezlenen
bir protein aşağıdaki yollardan hangisini
izler?
A) Golgi aygıtı – Granülsüz endoplazmik retikulum–
Hücre zarı
B) Golgi aygıtı – Granüllü endoplazmik retikulum –
Hücre zarı
C) Granüllü endoplazmik retikulum – Hücre zarı –
Golgi aygıtı
D) Granüllü endoplazmik retikulum – Golgi aygıtı –
Hücre zarı
E) Granülsüz endoplazmik retikulum – Golgi aygıtı–
Hücre zarı

24.
Hidrojen atomları işaretlenmiş su verilen bir bitki
geliştiğinde, işaretli hidrojene meyvedeki sükrozda
rastlanıyor.
Bu işaretlenmiş su molekülleri meyveye ulaşıncaya
kadar,
I. soymuk boru,
II. emici tüy,
III. odun boru,
IV. yaprak parankiması
yapılarından hangi sırayla geçmiştir?
A) I – II – III – IV    B) II – I – IV – III
C) II – III – IV – I    D) III – I – II – IV
E) III – IV – II – I

25. Aşağıdakilerden hangisi, böceklerle tozlaşan bitkilerde,
tozlaşmayı artıran bir uyum değildir?
A) Bitkinin tatlı öz su salgılaması
B) Çiçek polenlerinin yapışkan olması
C) Çiçeklerin kokulu maddeler salgılaması
D) Çiçeklerin parlak ve çekici renklerde olması
E) Erkek ve dişi çiçeklerin ayrı bitkilerde bulunması

26. Canlıların sudan karaya geçiş döneminde farklı sorunlar
ortaya çıkmıştır. Bu sorunlara her canlı farklı
uyumsal özellikler geliştirerek çözüm bulmaya çalışmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bitkilerin karasal yaşama
uyumu sonucunda ortaya çıkmamıştır?
A) Gerçek köklerin oluşması
B) Fotosentez yapılması
C) İletim demetlerinin gelişmesi
D) Su kaybını azaltan özelliklerin gelişmesi
E) Gövdeye destek sağlayan yapıların gelişmesi

27. Farklı bölünme aşamalarında olan 5 ökaryot hücre, 5
ayrı mikroskopta inceleniyor.
Bu mikroskoplardan,
• birincisinde homolog kromozomların ayrı kutuplara
çekildiği,
• ikincisinde kardeş kromatitlerin ayrıldığı,
• üçüncüsünde sitoplazmanın bölündüğü,
• dördüncüsünde tetrat oluştuğu,
• beşincisinde bölünme süreci tamamlandığında
dört hücre oluştuğu görülüyor.
Buna göre, mikroskopların hangilerindeki gözlem,
izlenen bölünmenin mitoz ya da mayoz olduğuna
karar vermek için kullanılabilir?
A) 1. ve 2.   B) 2. ve 3.    C) 1., 3. ve 5.
D) 1., 4. ve 5.    E) 3., 4. ve 5.

28. Aşağıdakilerin hangisinde ortaya çıkmış olan
fenotipik farklılık kalıtsaldır?
A) Van kedisinin gözlerinin birbirinden farklı renkte
olması
B) Bir ağacın daha çok ışık alan üst yapraklarının
alt yapraklarından küçük olması
C) Arı larvalarının farklı besinlerle beslenmelerine
bağlı olarak kraliçe ya da işçi arı olarak gelişmesi
D) Karanlık ortamda tutulan bitkinin açık renkli olması
E) Ortanca bitkisinin yetiştiği toprağın asitliğine göre
çiçek renginin değişmesi

29.
Aşağıdaki özelliklerden hangisi, bir omurgalı
hayvan grubu olan sürüngenlerde görülmez?
A) İç döllenme
B) Kirli ve temiz kanın karıştığı dolaşım
C) Akciğer solunumu
D) Yumurtayla çoğalma
E) Sabit vücut sıcaklığı

30. Bazı canlıların vücut rengi, düşmanlarından korunmak
için ortam rengine uyum sağlar (homokromi).
Bazı canlılar ise avcılar tarafından av olarak tercih
edilmeyen canlılara benzer şekil ya da desenlenme
gösterir (mimikri).
Bu açıklamalara göre,
I. dil balığının renginin, bulunduğu zeminin açık ya
da koyu rengine uyum yapması,
II. bazı böceklerin, eşek arılarına benzer desen
taşıması,
III. bukalemunların rengini bulunduğu ortamın rengine
göre değiştirmesi,
IV. zehirsiz kelebeklerin, zehirli kelebeklerin desenlerine
benzer desenler taşıması
örnekleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
gruplandırılmıştır?
Homokromi      Mimikri
A) I                       II, III, IV
B) I, III                  II, IV
C) II, III                 I, IV
D) II, IV                 I, III
E) III, IV                I, II

CEVAP ANAHTARI : 21. A  22. C  23. D  24. C  25. E  26. B
27. D   28. A  29. E   30. B