BIOLOJİ-BİLİM - 'A'
   
UZMAN BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ SELAHATTİN ARAS TARAFINDAN HAZIRLANAN BİYOLOJİ ALEMİNE HOŞGELDİNİZ
  HAKKIMDA
  ANA SAYFA
  BİYOLOJİ.9.(YENİ SİSTEM)
  BİYOLOJİ-10
  BİYOLOJİ.11.(YENİ SİSTEM)
  BİYOLOJİ-12
  DERS ANLATIM VİDEOLARI
  yazılı soru-cevapları
  ONLİNE BİYOLOJİ TEST
  BİYOLOJİ SÖZLÜĞÜ
  => 'A'
  => 'B'
  => 'C' ve 'Ç'
  => 'D'
  => 'E'
  => 'F'
  => 'G'
  => 'H'
  => 'I' ve 'İ'
  => 'J'
  => 'K'
  => 'L'
  => 'M'
  => 'N'
  => 'O' ve 'Ö'
  => 'P'
  => 'R'
  => 'S'
  => 'T'
  => 'U' ve 'Ü'
  => 'V'
  => 'Y'
  => 'Z'
  ÖSS BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR
  SİGARA VE ZARARLARI
  DÜNYA AIDS GÜNÜ
  İLETİŞİM
  YILLIK PLAN VE ZÜMRE TOPLANTILARI


'A'


Abiyogenez: Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş.
 

Absorbsiyon : 
Bir maddenin enerjiyi veya diğer bir maddeyi emebilme, soğurma yeteneğidir.
 

Açık dolaşım:
Kanın damarlardan dokular arasındaki özel boşluklara yayılıp, madde alış-verişi olduktan sonra toplayıcı damarlarla kalbe dönmesine denir.
 

Adaptasyon:
Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.
 

Adenin : 
Nükleik asitlerin yapılarında bulunan azotlu bir pürin bazıdır.Adenin yapısına katıldığı bazı moleküller ; ATP, ADP, AMP, NAD, NADP vs.
 

Adenovirüsler : 
Çift zincirli DNA molekülüne sahip virüslere denir.Boyutları 70 - 80 nm olup hayvanlarda bazı tümörlere neden olur.
 

Adenozin trifosfat (ATP):
Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji.
 

ADH : 
Metabolik faaliyetler sonucunda oluşan alkolleri, keton ve aldehit gruplarına çeviren enzimlerden birisi.
 

Adrenalin:
Böbrek üstü bezinden salgılanan hormon.
 

Aerobik solunum:
Hücrede yalnız moleküler oksijenin kullanıldığı bir solunum şeklidir.
 

Aerob organizma : 
Ancak oksijen varlığında yaşayabilen organizmalara denir (tam tersi "Anaerob").
 

Aglütinasyon:
Kan hücrelerinin kümeleşerek pıhtılaşması.
 

Akson:
Sinir hücrelerinin uzun uzantısı.
 

Aktif taşıma:
Yarı geçirgenbir zarda maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama enerji harcayarak geçmesi olayıdır.
 

Aktin:
Kaslarda kasılmayı sağlayan protein yapıdaki ince iplikler.
 

Alel:
Bir karakter üzerinde aynı yada farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden herbiri.
 

Alg:
Sulu ortamda yaşayan yosun.
 

Allantoyis kesesi:
Yumurta içindeki metabolik artıkların depolandığı embriyonik kese.
 

Alveol:
Akciğerlerde genişlemiş küçük kesecik.
 

Amino asit:
Proteinlerin yapı taşıdır. Bir amino asit, amino grubu (NH2) ile bir karboksil grubu (COOH) taşıyan bileşiklerdir. Çok sayıda amino asit birleşerek proteinleri oluşturur.
 

Amonyak (NH3):
Protein metabolizması sonucu oluşan azot ve hidrojen bileşimi olan keskin kokulu bileşik.
 

Anaerobik solunum:
Hücrede moleküler oksijenin kullanılmadığı bir solunum şeklidir.
 

Anfetamin : 
Merkezi sinir sisteminde güçlü bir uyarıcı etkisin olan uyuşturucu madde.
 

Anizogami:
Farklı şekil, büyüklük ve yapıdaki gametlerin birleşimiyle yapılan eşeyli üreme şekli.
 

Antiasit:
Asit giderici
 

Antidiüretik hormon:
Böbreklerden suyun geri emilmesini sağlayan ve hipofizin arka lobundan salgılanan hormon.
 

Antijen:
Canlı vücuduna dışarıdan giren ve antikor oluşmasını sağlayan yabancı madde.
 

Antikodon: tRNA'daki üçlü baz dizilişi.
 

Antikor:
Vucuda giren yabancı maddeleri yok etmek için vücudun ürettiği savunma maddesi.
 

Apandis:
İnce bağırsak ile kalın bağırsağın birleştiği yerde parmak şeklinde bir çıkıntı.
 

Apandisit:
Apandisin iltihaplanması.
 

Apoenzim:
Enzimin koenzim olmadan etkinlik gösteremeyen protein kısmıdır.
 

Atmosfer basıncı:
Atmosferin yer yüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç. Deniz seviyesinde, 760 mm'lik civa sütununun 1 cm2 alana yaptığı basınç "1 atmosfer" basıncıdır.
 

Atriyum : 
Kalbin önde bulunan iki odası (kulakçık).