BIOLOJİ-BİLİM - 'K'
   
UZMAN BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ SELAHATTİN ARAS TARAFINDAN HAZIRLANAN BİYOLOJİ ALEMİNE HOŞGELDİNİZ
  HAKKIMDA
  ANA SAYFA
  BİYOLOJİ.9.(YENİ SİSTEM)
  BİYOLOJİ-10
  BİYOLOJİ.11.(YENİ SİSTEM)
  BİYOLOJİ-12
  DERS ANLATIM VİDEOLARI
  yazılı soru-cevapları
  ONLİNE BİYOLOJİ TEST
  BİYOLOJİ SÖZLÜĞÜ
  => 'A'
  => 'B'
  => 'C' ve 'Ç'
  => 'D'
  => 'E'
  => 'F'
  => 'G'
  => 'H'
  => 'I' ve 'İ'
  => 'J'
  => 'K'
  => 'L'
  => 'M'
  => 'N'
  => 'O' ve 'Ö'
  => 'P'
  => 'R'
  => 'S'
  => 'T'
  => 'U' ve 'Ü'
  => 'V'
  => 'Y'
  => 'Z'
  ÖSS BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR
  SİGARA VE ZARARLARI
  DÜNYA AIDS GÜNÜ
  İLETİŞİM
  YILLIK PLAN VE ZÜMRE TOPLANTILARI


'K'

 

Kadavra: Tıp öğreniminde üzerinde çalışmak için hazırlanmış ölü insan ya da hayvan vücudu.
 

Kafein :  Kahve taneleri ve çay yapraklarında bulunan, merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkisi olan, fosfodiesteraz aktivitesini engelleyen bir pürin alkaloit.
 

Kalaza :  Kuş yumurtalarında vitellusu (yumurta sarısı) karşılıklı iki taraftan zara bağlayan iki sarmal banttan her biri.
 

Kalıtım :  Canlının genetik şifresinin kendisinden sonra gelen nesle/yavrulara aktarılması.
 

Kaliptra: Kökün ucunu yüksük gibi saran ve koruyan doku.
 

Kalsitonin :  Tiroid bezi tarafından salgılanan, kemiklerde kalsiyum depolanmasını hızlandıran bir hormon.
 

Kambiyum: Çift çenekli bitkilerin gövde ve kökünde yer alan ve meristem hücrelerinden oluşan tabaka; yeni odun ve soymuk tabakaları oluşturarak bitkinin kalınlaşmasını sağlar.
 

Kanser :  Organizmada meydana gelen ve hücreleri kontrolsüz büyüyen kötü huylu tümörlere verilen genel ad.
 

Kapalı Dolaşım: Kanın kalp ve damarlardan oluşan kapalı bir sistem içerisinde dolaşmasıdır.
 

Kapsit :  Virüslerin nükleik asitinin dışında bulunan, bazı virüslerde tek tip, diğerlerinde birkaç tip proteinden oluşan protein kılıf.
 

Kas tonusu: İskelet kaslarının, dinlenme durumundaki kasılı hali.
 

Katalizör: Kimyasal tepkimeye katılmadan tepkimenin hızını artıran madde
 

Kazein: Sütte bulunan bir çeşit protein.
 

Keratin: Omurgalı hayvanların derisinin, tırnak saç, boynuz gibi yapılarında bulunan, suda çözünmeyen sert protein.
 

Kitin: Eklem bacaklı hayvanlarda dış iskeleti oluşturan proteinli polisakkarit.
 

Kloak: Kuşlar gibi omurgalı hayvanların sindirim, boşaltım ve üreme sisteminin açıldığı bölüm.
 

Klon: Genetik olarak birbirinin aynı olan canlılar.
 

Klorofil: Fotosentaz olayında güneş enerjisini kimyasal enerjiye çevirenyeşil pigment maddesi.
 

Kloroplast: Yeşil rekli klorofil pigmentini taşıyan plastid.
 

Kodon: Özel bir amino asiti şifreleyen üç nukleotitten olşan mRNA üzerindeki birim.
 

Koenzim :  Bir enzimi aktif hale getiren, enzimin protein olmayan organik bileşeni.
 

Kohezyon: Aynı cins moleküller arasındaki çekim kuvveti.
 

Kohlea: İç kulakta salyongozda bulunan yapı.
 

Kolesistokinin: İnce bağırsaktan salgılanan ve karaciğeri uyaran hormon.
 

Koloni: Aralarında işbölümü yapan tek hücreli organizmaların bir araya gelerek topluluk oluşturmaları.
 

Kolloid: Parçacık büyüklüğü 1-100 mm olan madde
 

Kondrin: Kıkırdak yapı hücrelerinin salgıladıkları ara madde.
 

Kondrosit: Kıkırdak doku hücreleri.
 

Konjugasyon: İki hücrenin geçici olarak gen alış-verişi yapmak için birleşmeleri.
 

Konsantrasyon: birim hacimde bulunan madde miktarı.
 

Kornea: Gözün ön tarafında sert tabakanın saydam kısmı.
 

Kotiledon: Çenek yaprak.
 

Kozmik: Yıldızlar arası, uzaylarla ilgili olan
 

Kozmik madde: Evreni meydana getiren madde.
 

Kromoplast: Bitkilerde sarı, kımızı, turuncu renkli pigmentleri taşıyan plastidler.
 

Kromotin iplik: Dinlenme halindeki ökaryot hücrenin çekirdeğinde bulunan kromozomların karmaşık hali.
 

Kromozom: Prokaryot ve ökaryot hücrelerde üzerlerinde genleri taşıyan DNA ve nükleoproteinden oluşmuş yapı.
 

Kroner damarlar: Kalbi besleyen ince atardamarlar.
 

Krossing over: Mayoz bölünmede, tetratların kromotidleri arasında karşılıklı gen alış-verişi, parça değişimi.
 

Kök basıncı: Bitki köklerinin topraktan su emme kuvveti.
 

Ksilem: Odun borusu. Su ve mineral taşıyan cansız iletim borusu.
 

Kütin: Yaprak yüzeyinde su kaybını önleyen mumsu, su geçirmez madde.