BIOLOJİ-BİLİM - 'S'
   
UZMAN BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ SELAHATTİN ARAS TARAFINDAN HAZIRLANAN BİYOLOJİ ALEMİNE HOŞGELDİNİZ
  HAKKIMDA
  ANA SAYFA
  BİYOLOJİ.9.(YENİ SİSTEM)
  BİYOLOJİ-10
  BİYOLOJİ.11.(YENİ SİSTEM)
  BİYOLOJİ-12
  DERS ANLATIM VİDEOLARI
  yazılı soru-cevapları
  ONLİNE BİYOLOJİ TEST
  BİYOLOJİ SÖZLÜĞÜ
  => 'A'
  => 'B'
  => 'C' ve 'Ç'
  => 'D'
  => 'E'
  => 'F'
  => 'G'
  => 'H'
  => 'I' ve 'İ'
  => 'J'
  => 'K'
  => 'L'
  => 'M'
  => 'N'
  => 'O' ve 'Ö'
  => 'P'
  => 'R'
  => 'S'
  => 'T'
  => 'U' ve 'Ü'
  => 'V'
  => 'Y'
  => 'Z'
  ÖSS BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR
  SİGARA VE ZARARLARI
  DÜNYA AIDS GÜNÜ
  İLETİŞİM
  YILLIK PLAN VE ZÜMRE TOPLANTILARI


'S'

 

Safra tuzları : 
Safra kesesinden ince bağırsağa salgılanan ve yağların misellere (küçük partiküller) dönüşümünü sağlayan biyokimyasal maddeler.
 

Sarkolemma:
Kas telini saran zar.
 

Sedimentasyon:
Çökelme.
 

Segmentasyon:
Bir vücut yada yapının benzer parçalara bölünmesi, zigotun geçirdiği bölünme evreleri.
 

Sekretin:
On iki parmak bağırsağının salgıladığı hormon.
 

Seleksiyon:
Seçilim, ayıklama.
 

Selüloz:
Üç bin ya da daha fazla glikozun birleşmesi ile oluşan bitki hücrelerinin temel yapı taşı olan polisakkarit.
 

Sentromer:
kromozomlarda kardeş kromotidleri bir arada tutan kısım.
 

Sentriyol : 
Hücre bölüneceği zaman kutuplara göç eden, iğ ipliklerinin yapımında rol oynayan organellerdir.
 

Serebral : 
Beyin organıyla ilgili yapı.Beyine bağlı.
 

Serum:
Kanın, pıhtılaşmasından sonra hücrelerinden ayrılmış, açık sarı renkli sıvı kısmı.
 

Sesil : 
Bir organizmanın sap, gövde ve pedisel gibi yapıları olmaksızın doğrudan bir yere oturması (Örneğin deniz tabanına oturması).
 

Sessiz mutasyon : 
Meydana geldiği gen üzerinde, daha sonra bugen tarafından üretilecek proteinin fonksiyonunu değiştirmeyen mutasyonlardır (etkisiz mutasyon).
 

Sıcak kanlı canlılar:
Vücut sıcaklığı ortam sıcaklığına göre değişmeyen ve hep aynı kalan canlılar.(Sabit sıcaklıklı canlılar)
 

Sil : 
Bazı tek hücrelilerde hareti sağlayan, yine bazı organizmaların akciğer borularında senkronize hareket ederek toz vb. partikülleri akciğerden uzaklaştıran kamçı benzeri yapı.
 

Sinaps:
İki nöronun veya nöronla başka bir hücrenin bağlandığı yer.
 

Sinüs : 
Organların yada dokuların arasındaki boşluk yada her hangi bir açıklık.
 

Sitoloji:
Hücreyi inceleyen bilim dalı.
 

Soğuk kanlı canlılar:
Vücut sıcaklığı ortam sıcaklığına göre değişen (balık, kurbağa, sürüngen) hayvanlar.(Değişken sıcaklıklı hayvanlar; Polikilotherm)
 

Sölom : 
Hayvanlarda bir epitel (sölom epiteli) ile astarlanmış olan vücut boşluğuna verilen ad.
 

Sperm:
Erkek üreme hücresi.
 

Spirillum:
Sipiral şeklindeki bakteri
 

Spor:
Eşeysiz üreyen türlerde, küçük ve dayanıklı olan üreme hücresi.
 

Sporozoit:
Sporluların sporlarından türeyen ve yetişkin hücreyi veren, çekirdekli küçük stoplazma parçası.
 

Stamen:
çiçekte erkek organ.
 

Stigma:
Trake solunumu yapan böceklerde, trake açıklığı yada Öglenada ışığa duyarlı göz noktası. Çiçekteki dişi organın üstü.
 

Stoma:
Yaprağın alt ve üst yüzeyinde bulunan, gaz alış verişini sağlayan delik.
 

Süberin:
Mantar özü.
 

Süksesyon:
Bir bölgede yaşayan çeşitli türlerin belirli bir zaman içinde birbirlerini izleyerek ortaya çıkmaları; ekolojik süksesyon.
 

Süspansiyon:
Asıltı. Bir akışkan içinde yüzen sıvı parçacıkların oluşturduğu sistem.