BIOLOJİ-BİLİM - 'F'
   
UZMAN BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ SELAHATTİN ARAS TARAFINDAN HAZIRLANAN BİYOLOJİ ALEMİNE HOŞGELDİNİZ
  HAKKIMDA
  ANA SAYFA
  BİYOLOJİ.9.(YENİ SİSTEM)
  BİYOLOJİ-10
  BİYOLOJİ.11.(YENİ SİSTEM)
  BİYOLOJİ-12
  DERS ANLATIM VİDEOLARI
  yazılı soru-cevapları
  ONLİNE BİYOLOJİ TEST
  BİYOLOJİ SÖZLÜĞÜ
  => 'A'
  => 'B'
  => 'C' ve 'Ç'
  => 'D'
  => 'E'
  => 'F'
  => 'G'
  => 'H'
  => 'I' ve 'İ'
  => 'J'
  => 'K'
  => 'L'
  => 'M'
  => 'N'
  => 'O' ve 'Ö'
  => 'P'
  => 'R'
  => 'S'
  => 'T'
  => 'U' ve 'Ü'
  => 'V'
  => 'Y'
  => 'Z'
  ÖSS BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR
  SİGARA VE ZARARLARI
  DÜNYA AIDS GÜNÜ
  İLETİŞİM
  YILLIK PLAN VE ZÜMRE TOPLANTILARI


'F'

 

Fagositoz:
Hücre zarından geçemeyen büyük katı moleküllerin yalancı ayaklarla hücre içine alınmasıdır.
 

Farinks:
Ağız ve burun boşluklarıyla, gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk, yutak.
 

Fauna:
Belirli bir coğrafi alanda bulunan hayvan türlerinin tümü.
 

Fenoloji : 
Çiçek açma, üreme, göç gibi iklime ve çevre koşullarına bağlı, periyodik biyolojik olayların incelenmesi ve kaydı.
 

Fermantasyon:
Bazı mikroorganizmaların ürettiği enzimlerin etkisiyle organik maddelerin uğradığı değişiklik.
 

Fetüs:
Embriyonun üçüncü aydan doğuma kadar tüm organ taslakları oluşmuş hali.
 

Fibril:
Telcik. (miyofibril=kas telciği; nörofibril=sinir telciği)
 

Fibrin:
Kanın pıhtılaşmasıyla oluşan ipliksi, ağsı yapı.
 

Filogenetik sıflandırma:
Canlıların akrabalık derecelerine göre sınıflandırılması. Doğal sınıflandırma.
 

Filotaksis : 
Gövde ekseni üzerinde yaprakların diziliş şekli.
 

Filtre:
Akışkan olan sıvı yada gazı süzmeye yarayan gözenekli madde. Akışkandaki asıltı, çamursu ya da katı maddeleri ayırmaya yarar.
 

Fitoplankton:
Çoğunlukla bir hücreli su yosunlarından oluşan, sularda yaşayan bitki topluluğu.
 

Fizyoloji:
Canlılardaki yaşamsal olayları (işleyişi) inceleyen bilim dalı.
 

Floem:
Bitkilerde organik besin taşıyan, canlı, iletken doku, soymuk borusu.
 

Flora:
Belirli bir coğrafi alanda bulunan bitki türlerinin tümü.
 

Folikül:
Memelilerde yumurtalıkta bulunan ve olgunlaşmış yumurtayı taşıyan kesecik.
 

Fosfataz : 
Bir molekülden su kullanarak fosfat grubunu ayıran enzim.
 

Fosfodiester bağı:
DNA'daki fosfat ile şeker arasındaki bağ.
 

Fosfoprotein : 
Protein sentezlendikten o proteine proteinkinazlarla fosfor eklenmiş hali.
 

Fosforilasyon:
ATP üretimi.
 

Fosil:
Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların korunarak bu güne kadar gelmiş kalıntıları.
 

Fotoreseptör:
Işığı algılayabilen duyu hücresi, almaç.
 

Fotosentez:
Yeşil bitkilerin, güneş enerjisi ve klorofil pigmenti yardımıyla CO2 ve H2O'dan besin maddelerini üretmesidir.
 

Fruktoz : 
Genellikle meyvelerde bulunan ve yapısında 6 karbon atomu içeren bir çeşit şeker molekülü.
 

Fundus:
Midenin genişlemiş kısmı.
 

Fungusit:
Mantarla mücadele ilaçları.