BIOLOJİ-BİLİM - 'P'
   
UZMAN BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ SELAHATTİN ARAS TARAFINDAN HAZIRLANAN BİYOLOJİ ALEMİNE HOŞGELDİNİZ
  HAKKIMDA
  ANA SAYFA
  BİYOLOJİ.9.(YENİ SİSTEM)
  BİYOLOJİ-10
  BİYOLOJİ.11.(YENİ SİSTEM)
  BİYOLOJİ-12
  DERS ANLATIM VİDEOLARI
  yazılı soru-cevapları
  ONLİNE BİYOLOJİ TEST
  BİYOLOJİ SÖZLÜĞÜ
  => 'A'
  => 'B'
  => 'C' ve 'Ç'
  => 'D'
  => 'E'
  => 'F'
  => 'G'
  => 'H'
  => 'I' ve 'İ'
  => 'J'
  => 'K'
  => 'L'
  => 'M'
  => 'N'
  => 'O' ve 'Ö'
  => 'P'
  => 'R'
  => 'S'
  => 'T'
  => 'U' ve 'Ü'
  => 'V'
  => 'Y'
  => 'Z'
  ÖSS BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR
  SİGARA VE ZARARLARI
  DÜNYA AIDS GÜNÜ
  İLETİŞİM
  YILLIK PLAN VE ZÜMRE TOPLANTILARI


'P'

 

Paleontoloji : 
Fosilleri inceleyen, yaşları ve anatomik yapıları hakkında fikir yürüten bilim dalı.
 

Pankreas : 
Genel olarak midenin sol yanında yer alan, hem iç salgı hemde dış salgı ile görevli olan karma bez.
 

Parankima:
Bitkilerde diğer dokuların arasını dolduran temel doku.
 

Parasempatik:
Organların çalışmasına yavaşlatıcı etki yapan otonom sinir sisteminin bölümü.
 

Partenogenez:
Yumurtanın döllenme olmaksızın gelişerek yeni canlı meydana getirmesi.
 

Paratroit hormon : 
Paratroit bezinden salgılanan, kalsiyumun bağırsaktan emilimini, böbreklerden atılmasını, kemiklerden serbest hale geçirilmesini ve hücreler arasındaki kalsiyum iyon konsantrasyonunu kontrol eden hormon.
 

Patojen:
Hastalık yapıcı özelliği olan mikroorganizma veya madde.
 

Patoloji:
Hastalık bilimi, hastalığın nedenlerini araştıran uzmanlık dalı.
 

Pektin:
Özellikle bitki hücrelerinin orta lamelinde bulunan büyük moleküllü, karbonhidrat karışımı maddeler.
 

Penisilin : 
" Penicillium notatum " isimli bir mantar tarafından üretilen ve bakteri hücre duvarının sentezini engelleyen bir antibiyotik.
 

Pepsin:
Mide öz suyunda bulunan ve proteinleri sindiren enzim.
 

Pepton:
Proteinlerin mide öz suyunda sindirime uğramış son hali.
 

Periderm : 
Ağacın kabuk kısmı.birçok gövde ve köklerde ikinci büyüme ile epidermisin yerini alan doku.
 

perikarp : 
Kalbin en dış örtüsüne verilen ad.
 

Periost: Kemik zarı.
Kemiklerin dışında bulunan, kemik dokunun beslenmesini onarılmasını sağlayan zar.
 

Peristaltik:
Sindirim sistemi gibi bazı organların çeperlerinde görülen ritmik ve kuvvetli kasılıp gevşeme hareketleri. Bu ritmik kasılma dalgaları organ içindeki maddeyi hareket ettirmeye yardımcı olur.
 

Periton:
Karındaki organları saran iki katlı karın zarı.
 

Pestisit:
Tarım bitkilerine zarar veren hayvansal
 

pH:
Bir sıvının asit veya bazlık derecesini gösteren değer.
 

Pigment:
Hücrelere özgü renk veren madde.
 

Pinositoz:
Hücre zarından doğrudan geçemeyecek kadar büyük moleküllü sıvı maddelerin hücreye alınması.
 

Pistil:
Çiçeklerdeki dişi organ.
 

Plasenta:
Çoğu memelide embriyonun besin ve gaz alış-verişini sağlayan yapı.
 

Plastid:
Bitki hücrelerinde renk veren taneciklerin genel adı.
 

Plazmid:
Bakteri stoplazmalarında bulunan ve kromozom gibi davranan DNA'lar.
 

Pleura:
Akciğerleri saran iki katlı zar. Akciğer dış zarı.
 

Polen:
çiçek tozu.
 

Polipeptid:
Protein molekülünün yapısında bulunan amino asit zincirlerinin bir parçası.
 

Polisaj:
Makine sanayiinde parlatmak.
 

Populasyon:
Belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluk.
 

Por:
Gözenek, küçük delik.
 

Prokaryot hücre:
Zarla çevrilmiş özel organelleri ve gerçek çekirdeği olmayan hücreler. Bakteriler ve mavi-yeşil algleri içine alan monera alemindeki canlılar.
 

Protein:
Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi elementleri bulunduran temel moleküllerdir. Amino asitlerin peptid bağlarıyla birleşmesinden oluşur.
 

Proteoliz : 
Proteinlerin amino asitlerine kadar parçalanması işlemi.
 

Protoplazma:
Hücrenin çekirdeği ile sitoplazmasına verilen ad.
 

Protozoon : Tek hücreli canlılara genel olarak verilen ad (örneğin algler, mantarlar, bakteriler vs.)
 

Pseudopod : 
Bazı tek hücrelilerin hareket etmek veya besin almak amacıyla sitoplazmasının dışarıya doğru oluşturduğu uzantılardır.
 

Puplaşma:
Bazı böceklerin larva evrelerinin sonunda beslenmesiz ve hareketsiz belli bir zaman devresine girerek ergin organizmaları meydana getirmesi olayı.