BIOLOJİ-BİLİM - 'T'
   
UZMAN BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ SELAHATTİN ARAS TARAFINDAN HAZIRLANAN BİYOLOJİ ALEMİNE HOŞGELDİNİZ
  HAKKIMDA
  ANA SAYFA
  BİYOLOJİ.9.(YENİ SİSTEM)
  BİYOLOJİ-10
  BİYOLOJİ.11.(YENİ SİSTEM)
  BİYOLOJİ-12
  DERS ANLATIM VİDEOLARI
  yazılı soru-cevapları
  ONLİNE BİYOLOJİ TEST
  BİYOLOJİ SÖZLÜĞÜ
  => 'A'
  => 'B'
  => 'C' ve 'Ç'
  => 'D'
  => 'E'
  => 'F'
  => 'G'
  => 'H'
  => 'I' ve 'İ'
  => 'J'
  => 'K'
  => 'L'
  => 'M'
  => 'N'
  => 'O' ve 'Ö'
  => 'P'
  => 'R'
  => 'S'
  => 'T'
  => 'U' ve 'Ü'
  => 'V'
  => 'Y'
  => 'Z'
  ÖSS BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR
  SİGARA VE ZARARLARI
  DÜNYA AIDS GÜNÜ
  İLETİŞİM
  YILLIK PLAN VE ZÜMRE TOPLANTILARI


'T'

 

Takım : 
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan, familya ve sınıf arasındak bulunan, yakın benzerlik gösteren organizmaların meydana getirdiği taksonomik birlik. Ordo.
 

Taksi:
Tek hücrelilerin yer değiştirme hareketi.
 

Taksonomi : 
Canlıların sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler.
 

Terminatör gen : 
RNA polimerazın transkripsiyonu durdurmasına neden olan DNA dizisi.
 

Tek çenekli bitki:
Embriyolarında bir çenek yaprağı bulunduran bitki.
 

Termofil : 
Yüksek sıcaklıklarda yaşayabilen mikroorganizmalara verilen genel ad (termofil = ısıyı seven).
 

Tetrat:
Mayoz bölünme sırasında homolog kromozomların birbirlerine sarılarak oluşturdukları dört kromotitli yapı.
 

Timin : 
DNA yapısına katılan fakat RNA yapısına katılmayan bir primidin bazı.
 

Timpanum : 
Orta kulağı oluşturan davul şeklindeki boşluk.Aynı zamanda böceklerin işitme organı, timpanal organ.
 

Topoğrafik:
Bir yerin görünümüne, engebelerine ilişkin.
 

Trake:
Bitkilerin odun kısmındaki su taşıyan kılcal borular. Bölmesiz geniş odun boruları. Böceklerde solunum organı.
 

Trakeit:
Bölmeli ve dar olan odun boruları. Böceklerdeki solunum organının kılcal boruları.
 

Transgenik canlı:
Rekombinant DNA teknolojisiyle yabancı bir genin yerleştirildiği canlı.
 

Transdüksiyon : 
Bir mikroorganizmadan bir diğerine virüs veya bakteriyofajlar aracılığıyla gen aktarılması olayı.
 

Transkripsiyon:
(yazılma) DNA ipliklerinin birinden genetik bilgilerin yeni sentezlenen mRNA'ya aktarımı.
 

Translasyon:
(okuma) mRNA'nın sentezlendikten sonra stoplazmadaki ribozoma bağlanıp amino asitleri tRNA'lar yardımıyla sıraya koyması.
 

tRNA : 
Protein sentezi sırasında (translasyon) amino asitleri ribozoma taşıyan özel bir RNA çeşidi.
 

Tubul : 
Hücre içerisinde veya doku içerisindeki tüpsü yapılara verilen genel ad.
 

Turgor:
Bir bitki hücresinin osmozla su alıp şişmesi ve hücre çeperinin gergin hale gelmesi.
 

Tümör (villus):
İnce bağırsağın iç yüzeyindeki, sindirilmiş besinleri emip kana karıştıran parmaksı uzantılar.